Dodana: 13 październik 2017 15:36

Zmodyfikowana: 13 październik 2017 15:36

„Gotowi na zmiany!” Umowa na realizacje projektu z zakresu poprawy spójności społecznej i aktywnej integracji podpisana

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pięćdziesięciu mieszkańców powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego będzie mogło skorzystać ze szkoleń zawodowych. W piątek, 13 października Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz i Starosta Powiatu Suwalskiego Szczepan Ołdakowski podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Gotowi na zmiany!” Realizatorem przedsięwzięcia jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku

Ilustracja do artykułu IMG_7408.JPG

- To jest projekt dotyczący aktywności i integracji społecznej. Takich wrażliwych przedsięwzięć w województwie podlaskim jest cały czas bardzo niewiele. Mam nadzieję, że to będzie się stopniowo zmieniało– mówiła Wicemarszałek Anna Naszkiewicz

Projekt „Gotowi na zmiany” jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Zainteresowani będą mogli uczestniczyć w kursach m.in. kelnerów, portierów, ogrodników czy pracowników obsługi telefonicznej.
Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany na terenie trzech powiatów suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego.

 

 

facebook