Fundusze Europejskie

 • Otwarty trzeci nabór projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

  Miniaturka artykułu
  2017-10-08 13:29:10

  Interreg Region Morza Bałtyckiego - trzecie zaproszenie do składania wniosków o dofinasowanie projektów w trzech obszarach tematycznych: zdolności do innowacji, zarządzania zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu. W ten sposób Program zamierza finansowo wspierać projekty ponadnarodowe przyczyniające się do rozwoju bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i trwałego regionu Morza Bałtyckiego.

 • Bielsk i Łapy gotowe na rewitalizację

  Miniaturka artykułu
  2017-10-07 13:11:45

  Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził kolejne lokalne programy rewitalizacji. Dzięki temu Bielsk Podlaski i Łapy będą mogły ubiegać się o dotacje na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Zarząd przyznał dotacje na przedszkola

  Miniaturka artykułu
  2017-10-05 07:51:34

  Na wtorkowym (04.10) posiedzeniu Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowania trzy projekty zgłoszone przez gminy należące do Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”.

 • Kolektory na ponad stu dachach w Wasilkowie

  Miniaturka artykułu
  2017-10-04 14:45:16

  Taki projekt zrealizuje gmina Wasilków dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Instalacje zostaną zamontowane na dachach domów mieszkańców.

 • IV WKG: Musimy krzyczeć o polityce spójności - debata o funduszach europejskich i finansowaniu inwestycji

  Miniaturka artykułu
  2017-09-27 23:59:53

  Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Nikolas Brookes, dyrektor do spraw polityki regionalnej, Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR), Przemysław Cieszyński, Bank Gospodarstwa Krajowego, Nina Dobrzyńska, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Marek Szczepanik, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Wojciech Malinowski, przedstawiciel województwa podkarpackiego, Wallis Goelen Vanderbrock, kierownik działu ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Moderator spotkania - Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL i PortalSamorządowy.pl

 • Jak pobudzić rozwój gospodarczy - spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

  Miniaturka artykułu
  2017-09-26 19:25:04

  O pilotażowym projekcie, realizowanym w woj. podkarpackim i świętokrzyskim, opowiedział w Białymstoku Wofgang Münch, dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej. Zachęcał do korzystania z wypracowanych rozwiązań.

 • Forum Podlaskiej Sieci LGD : Rok wdrażania RLKS – doświadczenia i wyzwania

  Miniaturka artykułu
  2017-09-20 15:16:45

  Zmiany w ustawie o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność i ustawie wdrożeniowej, ich wpływ na procedury Lokalnych Grup Działania, rewitalizacja, finansowanie a także zasady wypełniania dokumentacji – to tylko niektóre z tematów trwającego w Pilikach ( gm. Bielsk Podlaski ) dwudniowego (20-21.09) Forum Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Jest to cykliczne spotkanie organizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z inicjatywy i na rzecz LGD.

 • Wicemarszałek Maciej Żywno z wizytą u beneficjenta RPO

  Miniaturka artykułu
  2017-09-19 10:16:43

  W poniedziałek (18 września) przedstawiciele urzędu marszałkowskiego odwiedzili siedzibę firmy AC SA, która realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wicemarszałek Maciej Żywno, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw Emilia Malinowska i pracownicy Centrum Obsługi Inwestora spotkali się z prezes zarządu AC SA, Katarzyną Rutkowską.

 • Ważne zmiany dotyczące konkursów RPOWP

  Miniaturka artykułu
  2017-09-14 10:15:28

  2 września weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej (czyli ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw), określającej najważniejsze zasady wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.

 • Zielone światło dla rewitalizacji w Suwałkach

  Miniaturka artykułu
  2017-09-14 08:21:48

  To pierwszy samorząd, którego program rewitalizacji został zatwierdzony przez Zarząd Województwa i wpisany na listę programów rewitalizacji realizowanych w Podlaskiem. Zatwierdzone programy są podstawą do ubiegania się o wsparcie na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczonych jest prawie 23 mln euro (działanie 8.5).

facebook