Fundusze Europejskie

 • Jeden pas, jeden pas szlak - Bałtycki Szlak Jedwabny

  Miniaturka artykułu
  2017-07-14 08:47:24

  Lokalna Grupa Działania-Puszcza Knyszyńska wraz z Lokalnymi Grupami Działania z Finlandii (LGD Karhuseutu) i Estonii (LGD Hiumaa), podpisała umowę na realizację projektu współpracy One Belt One Road – Baltic Silk Road. Jeden Pas Jeden Szlak - Bałtycki Jedwabny Szlak.

 • Energia z biogazu powstaje także w Podlaskiem

  Miniaturka artykułu
  2017-07-12 14:49:38

  Mogli się o tym przekonać przedstawiciele niemieckiej fundacji Euronatur i organizacji Energievision Frankenwald, którzy odwiedzili dziś (12 lipca) biogazownię w Michałowie.

 • Wytyczne przygotowania studium wykonalności w ramach Programu Polska-Rosja 2014-2020

  Miniaturka artykułu
  2017-07-11 09:54:59

  Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 informuje wszystkich potencjalnych beneficjentów, że zostały opracowane i zatwierdzone „Wytyczne przygotowania studium wykonalności”.

 • Nabór uzupełniający do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

  Miniaturka artykułu
  2017-07-08 12:00:45

  Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nabór uzupełniający do Grup Roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w związku z potrzebą uzupełnienia składów osobowych poszczególnych Grup wybranych specjalizacji.

 • Podlaskie firmy otrzymają 57 milionów złotych na badania i rozwój

  Miniaturka artykułu
  2017-07-04 10:08:53

  57 milionów złotych otrzymają 22 podlaskie firmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przeznaczą je na rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Firmy te wzięły udział w pierwszym tego rodzaju konkursie w ramach RPOWP (Poddziałanie 1.2.1), prowadzonym pod koniec ubiegłego roku.

 • 50 milionów na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

  Miniaturka artykułu
  2017-07-04 09:59:23

  Rozpoczęliśmy właśnie przyjmowanie wniosków na budowę m.in. sieci ciepłowniczych, likwidację kotłowni w domach mieszkańców czy energooszczędne oświetlenie w gminach. To pierwszy konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 5.4.1. Strategie niskoemisyjne w wyłączeniem BOF. Dla gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jest bowiem przeznaczone specjalne Poddziałanie 5.4.2.

 • Centrum przesiadkowe w Łapach

  Miniaturka artykułu
  2017-06-29 08:46:36

  Zarząd Województwa Podlaskiego we wtorek, 27 czerwca przyznał gminie Łapy 6,2 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na utworzenie centrum przesiadkowego. Powstanie ono na terenie byłego dworca PKP i PKS.

 • Caritas pomoże ludziom w trudnej sytuacji wrócić na rynek pracy

  Miniaturka artykułu
  2017-06-26 12:58:33

  Otrzymała na takie działania 643,5 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Dzięki nim przeprowadzi warsztaty zawodowe, a także psychologiczne. Blisko 60 osób zyska szansę na zalezienie pracy.

 • Trzeci nabór wniosków Interreg Europa Środkowa

  Miniaturka artykułu
  2017-06-26 08:40:33

  Trzeci nabór wniosków Interreg Europa Środkowa odbędzie się w okresie 21 września 2017 - 25 stycznia 2018. Warunki konkursu, plan szkoleń dla wnioskodawców i dokumenty aplikacyjne są w trakcie przygotowania i będą opublikowane najpóźniej w momencie otwarcia naboru. Zapraszamy do częstego odwiedzania oficjalnej strony programu, prowadzonej przez Wspólny Sekretariat (Wiedeń): www.interreg-central.eu

 • Szanse i zagrożenia infrastruktury transportowej – wizyta delegacji Komisji Europejskiej w województwie podlaskim

  Miniaturka artykułu
  2017-06-21 12:08:16

  Spotkanie było kolejnym etapem rozmów na temat zadań i roli samorządu i strony rządowej w zakresie działań na rzecz sieci transportowej w województwie podlaskim oraz perspektyw dalszych inwestycji drogowych i kolejowych realizowanych w ramach funduszy unijnych. Nasz region jest obecnie na półmetku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. We wtorek 20 czerwca delegacja Komisji Europejskiej w ramach wizytacji województwa podlaskiego wzięła udział w spotkaniu z przedsiębiorcami w ramach Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości.

facebook