Fundusze Europejskie

 • Ponad 88 mln euro na projekty wspierające rozwój regionu Morza Bałtyckiego

  Miniaturka artykułu
  2017-06-12 10:40:21

  Na posiedzeniu 23-24 maja 2017 r. Komitet Monitorujący programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdził dofinansowanie dla 39 projektów złożonych w drugim naborze. Projekty dotyczą zwiększania potencjału dla innowacji, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi i zrównoważonego transportu. Na ich realizację przeznaczono ponad 87 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 • Forum Poszukiwania Partnerów do Programu Polska-Rosja

  Miniaturka artykułu
  2017-06-09 12:39:19

  Instytucja Zarządzająca i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 serdecznie zapraszają do udziału w Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się w dn. 13 czerwca 2017 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. Celem Forum jest zaprezentowanie głównych założeń Programu, zasad obowiązujących przy aplikowaniu podczas pierwszego naboru oraz stworzenie możliwości nawiązania kontaktów przez instytucje zainteresowane współpracą.

 • Prawie 7 mln zł na nowe miejsca pracy w subregionie suwalskim

  Miniaturka artykułu
  2017-06-08 09:35:57

  Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno Wicemarszałkowie Województwa Podlaskiego podpisali W środę, 7 czerwca umowę z Jarosławem Ruszewskim, prezesem Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” na działania wspierające podmioty ekonomii społecznej oraz utworzenie 113 miejsc pracy w 21 przedsiębiorstwach społecznych na terenie subregionu suwalskiego.

 • Zakończył się drugi nabór wniosków projektowych (małe projekty) w Programie współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020

  Miniaturka artykułu
  2017-06-06 08:59:36

  Do 22 maja 2017 roku beneficjenci mogli składać wnioski o dofinansowanie w drugim naborze wniosków Programu współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Łącznie wpłynęło 89 aplikacji, a całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 4,2 miliona euro. Kwota ta przekracza maksymalną przewidzianą kwotę alokowaną na małe projekty, dla których łącznie zarezerwowano 3 miliony euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 • Dwie dekady zmian w Europie Środkowej – konferencja podsumowująca i otwarcie 3. naboru

  Miniaturka artykułu
  2017-06-02 14:53:50

  Z okazji dwudziestolecia współpracy ponad granicami państw Europy Środkowej Wspólny Sekretariat zaprasza do udziału w Dorocznej Konferencji Programu Interreg Europa Środkowa (21-22 września 2017, Berlin)

 • Za nami kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWP

  Miniaturka artykułu
  2017-05-26 11:06:04

  Spotkaniu, które odbyło się w czwartek, 25 maja, przewodniczył marszałek Jerzy Leszczyński Członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili szereg kryteriów wyboru projektów w ramach programu regionalnego. Są to kryteria dotyczące takich dziedzin, jak m.in. ekoinnowacje (działanie 1.3), aktywna integracja (działanie 7.1) czy infrastruktura ochrony zdrowia (poddziałanie 8.4.1).

 • Lepsza jakość wody w gminie Choroszcz dzięki funduszom unijnym

  Miniaturka artykułu
  2017-05-24 14:33:29

  W gminie Choroszcz zostanie zmodernizowana sieć wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniana wody. Będzie to możliwe dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, którą przyznał Zarząd Województwa – ponad 19 milionów złotych. Poinformowali o tym dziś, 24 maja na konferencji prasowej Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno, burmistrz Choroszczy Robert Wardziński i Mariusz Wróbel prezes ZECWiK.

 • Przygotowanie do wejścia na nowe rynki zagraniczne

  Miniaturka artykułu
  2017-05-23 13:57:59

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do czerwca prowadzi nabór w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). PARP udziela wsparcia finansowego na przygotowanie do wejścia na nowe rynki zagraniczne. Dofinansowanie obejmuje wdrożenie nowego modelu biznesowego, jak udział w misjach i targach gospodarczych i zakup licencji na oprogramowanie, które przygotuje firmę do wdrożenia nowego modelu biznesowego. Może wynieść nawet 550 tys. zł.

 • Dotacje dla firm na obszarach chronionych. Przyjdź na szkolenie

  Miniaturka artykułu
  2017-05-23 13:57:29

  Chcesz startować w konkursie? Nie wiesz, jak wypełnić wniosek? Zgłoś się na bezpłatne szkolenia na temat tego naboru: 26 maja w Białymstoku, 29 maja w Hajnówce i 31 maja w Łapach.

 • Jak dobrze przygotować i ocenić projekt w ramach RLKS

  Miniaturka artykułu
  2017-05-22 12:17:07

  Temu tematowi było poświęcone spotkanie z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania, które w ramach RPOWP 2014-2020 przeprowadzają konkursy skierowane do lokalnych społeczności.

facebook