Fundusze Europejskie

 • IV WKG: Musimy krzyczeć o polityce spójności - debata o funduszach europejskich i finansowaniu inwestycji

  Miniaturka artykułu
  2017-09-27 23:59:53

  Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Nikolas Brookes, dyrektor do spraw polityki regionalnej, Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR), Przemysław Cieszyński, Bank Gospodarstwa Krajowego, Nina Dobrzyńska, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wolfgang Munch, zastępca dyrektora wydziału ds. Polski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Marek Szczepanik, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, Wojciech Malinowski, przedstawiciel województwa podkarpackiego, Wallis Goelen Vanderbrock, kierownik działu ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Moderator spotkania - Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL i PortalSamorządowy.pl

 • Jak pobudzić rozwój gospodarczy - spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

  Miniaturka artykułu
  2017-09-26 19:25:04

  O pilotażowym projekcie, realizowanym w woj. podkarpackim i świętokrzyskim, opowiedział w Białymstoku Wofgang Münch, dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej. Zachęcał do korzystania z wypracowanych rozwiązań.

 • Forum Podlaskiej Sieci LGD : Rok wdrażania RLKS – doświadczenia i wyzwania

  Miniaturka artykułu
  2017-09-20 15:16:45

  Zmiany w ustawie o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność i ustawie wdrożeniowej, ich wpływ na procedury Lokalnych Grup Działania, rewitalizacja, finansowanie a także zasady wypełniania dokumentacji – to tylko niektóre z tematów trwającego w Pilikach ( gm. Bielsk Podlaski ) dwudniowego (20-21.09) Forum Podlaskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Jest to cykliczne spotkanie organizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z inicjatywy i na rzecz LGD.

 • Wicemarszałek Maciej Żywno z wizytą u beneficjenta RPO

  Miniaturka artykułu
  2017-09-19 10:16:43

  W poniedziałek (18 września) przedstawiciele urzędu marszałkowskiego odwiedzili siedzibę firmy AC SA, która realizuje projekt badawczo-rozwojowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wicemarszałek Maciej Żywno, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw Emilia Malinowska i pracownicy Centrum Obsługi Inwestora spotkali się z prezes zarządu AC SA, Katarzyną Rutkowską.

 • Ważne zmiany dotyczące konkursów RPOWP

  Miniaturka artykułu
  2017-09-14 10:15:28

  2 września weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej (czyli ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw), określającej najważniejsze zasady wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.

 • Zielone światło dla rewitalizacji w Suwałkach

  Miniaturka artykułu
  2017-09-14 08:21:48

  To pierwszy samorząd, którego program rewitalizacji został zatwierdzony przez Zarząd Województwa i wpisany na listę programów rewitalizacji realizowanych w Podlaskiem. Zatwierdzone programy są podstawą do ubiegania się o wsparcie na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczonych jest prawie 23 mln euro (działanie 8.5).

 • Rozliczanie projektu w ramach RPO. Dżungla przepisów nam nie straszna!

  Miniaturka artykułu
  2017-09-13 14:14:14

  Wnioski o płatność są podstawą do rozliczania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Trzeba je wypełnić i wysłać, aby otrzymać pieniądze. A robimy to za pośrednictwem aplikacji SL2014. Szybko i wygodnie.

 • Rozwijamy Pasje. Rusza projekt wsparcia pasji i rozwoju białostockich uczniów

  Miniaturka artykułu
  2017-09-12 13:25:39

  Rusza unijny projekt „Rozwijamy Pasje”, który przez dwa lata będzie realizowany w Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”. Jego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i poprawa warunków nauczania w placówce.

 • Siedem nowych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

  Miniaturka artykułu
  2017-09-06 11:39:25

  Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nowe nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • 30 milionów zł na podnoszenie kwalifikacji mieszkańców subregionu suwalskiego (VIDEO)

  Miniaturka artykułu
  2017-09-01 09:15:00

  Program dofinansowania szkoleń zawodowych, nauki języków obcych i studiów podyplomowych dla mieszkańców regionu zainaugurowały w czwartek (31.08) w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach władze miasta i partnerzy przedsięwzięcia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Euroregion Niemen partnera projektu, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, reprezentanci powiatów, które biorą udział w przedsięwzięciu, pracodawcy i przedstawiciele szkół.

facebook