Dodana: 20 styczeń 2018 20:33

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2018 08:47

9,7 mln zł dla osób chcących założyć własną firmę w Podlaskiem

Bank Gospodarstwa Krajowego powierzył Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach 8,2 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Pośrednik dodatkowo zasili fundusz pożyczkowy o środki własne, dzięki czemu na wsparcie podlaskiego rynku pracy trafi ponad 9,7 mln zł.

Ilustracja do artykułu Automatyka Pomiary Sterowanie 1.jpg

Z pożyczek będą mogły skorzystać osoby pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo) w wieku od 30. roku życia. Maksymalna wartość pożyczki wyniesie 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia – obecnie jest to 85 tys. zł., a okres spłaty nie może przekroczyć 7 lat. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o roczną karencję w spłacie kapitału.

Pożyczki będą udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, bez dodatkowych opłat i prowizji. Środki można przeznaczyć na bieżącą działalność, pokrycie kosztów zakupu towarów, niezbędnych urządzeń lub maszyn, a także przystosowanie lokalu, usługi księgowe lub inne cele, które pomogą w uruchomieniu własnego biznesu. Dokumentacja pożyczkowa zostanie udostępniona na stronie internetowej pośrednika finansowego po ogłoszeniu naboru wniosków.

Środki przekazane przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach pozwolą na stworzenie co najmniej 172 nowych firm, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości oraz do poprawy sytuacji na podlaskim rynku pracy. Fundusz pożyczkowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

FARR posiada długoletnie doświadczenie w zakresie rozwoju rynku pracy poprzez wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości, udowadniając swoją skuteczność w tej sferze m.in. pełniąc od 2013 r. funkcję pośrednika finansowego w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”.

Przypomnijmy, że Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił już pośredników na pożyczki w ramach działania 1.3 (wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach) oraz na pożyczki termomodernizacyjne dla przedsiębiorstw. Instrumenty te również są finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

facebook