Dodana: 1 wrzesień 2017 09:15

Zmodyfikowana: 1 wrzesień 2017 11:12

30 milionów zł na podnoszenie kwalifikacji mieszkańców subregionu suwalskiego (VIDEO)

Program dofinansowania szkoleń zawodowych, nauki języków obcych i studiów podyplomowych dla mieszkańców regionu zainaugurowały w czwartek (31.08) w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach władze miasta i partnerzy przedsięwzięcia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Stowarzyszenia Euroregion Niemen partnera projektu, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, reprezentanci powiatów, które biorą udział w przedsięwzięciu, pracodawcy i przedstawiciele szkół.

Ilustracja do artykułu glowne11.jpg

Na wsparcie dorosłych mieszkańców subregionu suwalskiego Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczył kwotę ogółem 27 599 897,13 zł. Ze szkoleń rozwijających umiejętności posługiwania się językami obcymi, wspierających rozwój kompetencji cyfrowych, ze studiów podyplomowych, a także kursów kompetencji ogólnych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych będą mogli skorzystać mieszkańcy subregionu suwalskiego, którzy ukończyli 18 lat, zarówno osoby pracujące, w tym rolnicy, jak i osoby pozostające bez zatrudnienia.

- Wachlarz możliwości tego projektu jest bardzo szeroki, co nas bardzo cieszy. Bardzo często spotykamy się z przedsiębiorcami, pracodawcami, którzy narzekają na kompetencje pracowników, na brak fachowców - mówił w czwartek 31 sierpnia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - W naszym parku technologicznym nowoczesnych firm ciągle przybywa i  żeby myśleć o rozwoju gospodarczym trzeba mieć dobre kadry. Dlatego ten projekt jest tak dla nas ważny, on jest stworzony by zadbać o komptencje pracowników zatrudnionych. Całośc będzie rozliczał Euroregion Niemen - w sumie zakłądamy, że dzięki niemu z możliwości podniesienia kwalifikacji skorzystać będzie mogło ponad 2,5 tys. mieszkańców.

Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku podkreśliła, że podobna umowa jak z subregionem suwalskim podpisana została niedawno w subregionie łomżynskim. Trzeci projekt podpisany zostanie w subregionie sokólskim.

- Ważne by każdy mieszkaniec miał szansę wziąć w tym udział – wybrać szkolenie, kurs językowy, kurs informatyczny z własnej woli. Myślę, że równie ważne jest, że ten projekt realizowany jest w partnerstwie - podkreślała Janina Mironowicz. - Jako Wojewódzki Urząd Pracy, który działa w imieniu samorządu województwa życzymy Państwu powodzenia.

Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, przypomniał, że to już kolejne bardzo duże środki przekazane na rzecz rozwoju Suwąłk. 

– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy przekazać znaczne środki finansowe dla Suwałk, dla subregionu suwalskiego, niedawno przekazywaliśmy 60 mln zł na drogi w Suwałkach, a dzisiaj projekty na podniesienie kwalifikacji naszych mieszkańców, na wotę prawie 28 mln - wymieniał marszałek Jerzy Leszczyński. - Gratuluję wszystkim partnerom projektu: powiatom suwlskiemu, sejneńskiemu, monieckiemu, grajewskiemu, augistowskiemu. Mam nadzieję, ze ta formula podnoszenia kwalifikacji naszych mieszkańców się sprawdzi. Duża rolę odegra współpraca z przedsiębiorcami, bo wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby te pieniądze trafiły do tych co tego potrzebują najbardziej. Żeby mogli znaleźć lepszą drogę kariery, lepiej płatną pracę, żebyśmy się lepiej rozwijali.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, to przedsięwzięcie realizowane w szerokim partnerstwie. Liderem projektu jest Miasto Suwałki, natomiast partnerami: Powiat Suwalski, Powiat Sejneński, Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Grajewski, oraz Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”.

Przez najbliższe 3 lata, tj. do końca czerwca 2020r., ze wsparcia na kształcenie ustawiczne na obszarze subregionu suwalskiego skorzysta co najmniej 2525 mieszkańców

 (opr.mk)

 

facebook