Dodana: 31 styczeń 2018 12:49

Zmodyfikowana: 31 styczeń 2018 13:52

20 mln złotych na leczenie dzieci

W środę, 31 stycznia, ruszył konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w którym można uzyskać dofinansowanie na inwestycje związane z leczeniem dzieci.

Ilustracja do artykułu rp.jpg

Konkurs jest prowadzony w ramach poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Wnioski można składać do 30 marca. Planowo zostanie rozstrzygnięty w sierpniu.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedsiębiorcy, osoby wykonujące zawody medyczne lub mające zastosowanie w ochronie zdrowia, jednostki budżetowe i organizacje pozarządowe.

Tym razem dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty dotyczące inwestycji w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

– Dofinansowanie w tym konkursie mogą uzyskać projekty, które będą zakładały przeprowadzenie niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, robót budowlanych oraz wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów szpitalnych. Chodzi wyłącznie o te oddziały, które zajmują się leczeniem w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz leczeniem dzieci, a także o jednostki diagnostyczne współpracujące z tymi oddziałami – mówi Maciej Żywno, wicemarszałek województwa. – Co ważne, w konkursie nie przewidujemy wsparcia na przebudowę części biurowo-administracyjnej placówek ochrony zdrowia. Chodzi nam wyłącznie o pomoc w leczeniu dzieci – podkreśla wicemarszałek.

Więcej na: www.rpo.wrotapodlasia.pl.

fot. pixabay.com

facebook