Dodana: 26 listopad 2018 15:00

Zmodyfikowana: 26 listopad 2018 15:09

19 projektów wybranych do dofinansowania w Programie Interreg V-A Litwa-Polska

Podczas 5. posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, zorganizowanego w Marijampolu na Litwie, wybrano 19 projektów, które zostaną dofinansowane w ramach Programu. W 14 z tych projektów partnerami są podmioty z województwa podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 538x0.png

Listę w języku angielskim można znaleźć TUTAJ.  

Kwota z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na wdrażanie ww. projektów wynosi około 11,6 miliona EURO. Oficjalna informacja o przyznaniu dofinansowania zostanie wkrótce przekazana beneficjentom wiodącym projektów.

facebook