Fundusze Europejskie

 • Strona internetowa o inicjatywie na rzecz rozwoju regionów

  Miniaturka artykułu
  2018-01-16 11:00:45

  Na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl utworzona została strona internetowa poświęcona inicjatywie na rzecz regionów rozwijających się (Catching-up Regions Initiative). To działania mające na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów. Wdrażane przez Komisję Europejską, Bank Światowy oraz Ministerstwo Rozwoju.

 • Szukasz partnera do projektu badawczego? Zgłoś się na konferencję

  Miniaturka artykułu
  2018-01-13 13:16:24

  „Successful R&I in Europe: 9th European Networking Event” to konferencja, która odbędzie się 15. i 16. marca w Düsseldorfie. Poprzednia edycja zgromadziła 360 uczestników. Tegoroczna będzie poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Na zjeździe spotkają się badacze i firmy z Niemiec, Polski, Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii oraz Izraela. Wydarzenie organizują: Ministerstwo Kultury i Nauki Kraju Związkowego Nadrenii Północnej i Westfalii oraz sieć Enterprise Europe Network, przy wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w Polsce.

 • Trzeci nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa

  Miniaturka artykułu
  2018-01-04 14:01:14

  25 stycznia 2018 roku o 18.00 upływa termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w programie Interreg Europa Środkowa. Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu.

 • Miliony euro na podlaskie projekty transgraniczne

  Miniaturka artykułu
  2018-01-03 15:36:24

  W środę (3.01) zostały podpisane umowy na realizację projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Uroczystość z udziałem wiceministra Adama Hamryszczaka, wojewody Bohdana Paszkowskiego oraz marszałka województwa Jerzego Leszczyńskiego odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Wzięli w niej udział również beneficjenci, którzy będą realizować przedsięwzięcia z zakresu dziedzictwa kulturowego – samorządowcy z Drohiczyna, Sokółki i Szczuczyna.

 • Uwaga! Zmiany w oznakowaniu projektów współfinasowanych z Funduszy Europejskich

  Miniaturka artykułu
  2018-01-03 09:14:44

  Od 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały nowe zasady dotyczące oznakowania wszystkich projektów dofinansowanych ze środków UE, czyli także tych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 • Planowany nabór małych projektów w Programie Polska-Białoruś-Ukraina w 2018 roku

  Miniaturka artykułu
  2018-01-02 10:21:56

  Program Polska-Białoruś-Ukraina nie zwalnia tempa. Kolejny nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu 2018 r. Będzie on otwarty dla projektów z małym budżetem, które dotyczą wspólnego polsko-białorusko-ukraińskiego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Pula konkursu wynosi 5,2 mln euro.

 • Białystok. Intermodalny Węzeł Komunikacyjny

  Miniaturka artykułu
  2017-12-24 20:58:43

  Kolejne 135 mln zł z Unii Europejskiej na poprawę komunikacji miejskiej w Białymstoku. Miasto zdobyło wsparcie finansowe z programu Polska Wschodnia. W piątek (22 grudnia) umowa na dofinansowanie została podpisana.

 • Jedenaście umów na innowacyjne inwestycje w firmach

  Miniaturka artykułu
  2017-12-22 13:56:07

  Tuż przed świętami przedsiębiorcy podpisali umowy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Było to możliwe dzięki rozstrzygniętemu konkursowi z działania 1.3 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Dofinansowanie otrzymały firmy zajmujące się działalnością produkcyjną, które chcą wdrażać w swoich zakładach innowacyjne rozwiązania, a także wprowadzać na rynek nowatorskie produkty.

 • Ostatni nabór wniosków w Programie Interreg Europa

  Miniaturka artykułu
  2017-12-22 09:16:19

  W trakcie siódmego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Interreg Europa (12-13 grudnia 2017 roku, Tallin) omawiano kwestię czwartego naboru wniosków. Ustalono, że odbędzie się on w pierwszej połowie 2018 roku.

 • Planowany nabór wniosków w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w 2018 roku

  Miniaturka artykułu
  2017-12-20 10:18:34

  Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu w Białymstoku Komitet podjął decyzję o przeprowadzeniu kolejnego, trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w Programie. Nabór będzie trwał od 3 kwietnia do 28 czerwca 2018 roku, a zaproszenie do składania wniosków będzie dotyczyło priorytetów: 1 Środowisko i efektywne wykorzystanie zasobów , 2 Zatrudnienie i mobilność pracowników i 4 Potencjał instytucjonalny .

facebook