Dodana: 5 grudzień 2016 08:32

Zmodyfikowana: 5 grudzień 2016 08:32

Wstępne podsumowanie wyników naboru do stypendiów za szczególne wyniki w nauce

Niezmiernie jest nam miło poinformować, że tegoroczna edycja stypendiów Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 dobiega końca.

Ilustracja do artykułu tablica 5.jpg

Cieszy nas fakt, że informacja o wsparciu stypendialnym w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego dotarła do wielu z Was.

Ogółem wpłynęło 695 wniosków, z czego 205 – ze szkół podstawowych, 322 – z gimnazjów i 168 – ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego.

Zgodnie z regulaminem udzielania stypendiów, łącznie należało spełnić wszystkie trzy kryteria, by otrzymać stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego.

Niestety duża ilość wniosków (67) nie spełniła warunków formalnych. Zabrakło „szczególnych” osiągnięć w konkursach, olimpiadach i turniejach na szczeblu międzynarodowym, krajowym bądź wojewódzkim, które nierzadko zadecydują, kto z Was, w starciu o stypendium, je otrzyma.

Do rozdania jest 50 stypendiów w kwocie 4 000 zł.

1 grudnia br. odbyło się posiedzenie Kapituły, która rozpoczęła prace nad wnioskami, które od Was napłynęły.

Każdy kto złożył wniosek o udzielenie stypendium otrzyma decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium, a stypendystów zaprosimy na uroczystą galę - miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku.

Do zobaczenia wkrótce!

facebook