Dodana: 31 lipiec 2009 09:23

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2016 19:57

Stypendyści 2008-2009

W piątek, 12 września, w uroczystym anturażu Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się gala, podczas której wręczono stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce.

W uroczystości, oprócz władz województwa reprezentowanych przez: Marszałka Województwa Podlaskiego - Jarosława Dworzańskiego i Członka Zarządu Województwa Podlaskiego - Jacka Piorunka, obecny był także Podlaski Kurator Oświaty - Jerzy Kiszkiel.

Zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego, Zarząd Województwa Podlaskiego, w drodze uchwały, przyznał 55 stypendiów uczniom i studentom (słuchaczom) za wybitne osiągnięcia w nauce, na okres 10 miesięcy: uczniom – od września do czerwca, studentom (słuchaczom) I roku – od października do lipca, w kwocie 300 zł miesięcznie.

Nasi stypendyści to:  

Kamila Choroszewska, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiady Filozoficznej na szczeblu ogólnopolskim

Wojciech Deniszewski, uczeń Technikum Nr 1 w Rudce, laureat eliminacji centralnych (II miejsce w eliminacjach okręgowych) Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: produkcja roślinna

Dorota Magdalena Dorochowicz, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach, otrzymała dyplom i III miejsce w 4th Central European Region International Geography Olympiad, a I miejsce w Turnieju Geografii Polski „Romer” na poziomie ogólnopolskim; finalistka szczebla centralnego Olimpiady Geograficznej; otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”

Izabela Joanna Gimier, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce, laureatka Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku” na szczeblu ogólnopolskim

Sławomir Grabarz, uczeń Technikum Nr 1 w Rudce, laureat eliminacji centralnych (III miejsce w eliminacjach okręgowych) Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: produkcja zwierzęca

Michał Kalina, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat Olimpiad: Języka Białoruskiego i Prawosławnej Wiedzy Religijnej na szczeblu ogólnopolskim

Jarosław Kiryluk, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego z BJN w Bielsku Podlaskim, otrzymał dyplom I stopnia za udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Moskwie (Rosja) - III miejsce w kraju, wyróżnienie w konkursie „U wrót Europy” oraz Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej na szczeblu wojewódzkim

Łukasz Korona, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, laureat Olimpiad: Przedsiębiorczości i Wiedzy Ekonomicznej na poziomie ogólnopolskim

Natalia Kowszuk, uczennica II Liceum Ogólnokształcącego z DNJB w Hajnówce, laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim

Łukasz Krajewski, uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na szczeblu ogólnopolskim

Tomasz Krokos, uczeń Technikum w Supraślu, laureat eliminacji centralnych (I miejsce w eliminacjach okręgowych) Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: mechanizacja rolnictwa

Kamila Łuba, uczennica Technikum Nr 1 w Rudce, laureatka eliminacji centralnych (I miejsce w eliminacjach okręgowych) Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe

Michał Matys, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej na szczeblu ogólnopolskim

Paweł Modzelewski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, laureat Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swiniarskiego oraz finalista Olimpiady Biologicznej na szczeblu ogólnopolskim

Szczepan Orłowski, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureat Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej oraz finalista Europejskiej Olimpiady Społeczno-Prawnej szczebla centralnego; finalista szczebla okręgowego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym; zajął II miejsce w konkursie „U wrót Europy” na poziomie wojewódzkim

Grzegorz Przeździecki, uczeń Technikum Nr 1 w Rudce, laureat eliminacji centralnych (I miejsce w eliminacjach okręgowych) Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: produkcja zwierzęca

Monika Puchalska, uczennica Technikum Nr 2 w Rudce, laureatka eliminacji centralnych (I miejsce w eliminacjach okręgowych) Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: agrobiznes

Jowita Rusiecka, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Zambrowie, laureatka Olimpiady Teologii Katolickiej na szczeblu ogólnopolskim

Ewa Siegień, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim; zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Białorusini w Unii Europejskiej”

Beata Siemieniako, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, laureatka Olimpiady Filozoficznej na poziomie ogólnopolskim; otrzymała dyplom za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza” oraz wyróżnienie w Koncercie finałowym Konkursu Recytatorskiego „Miejsce na wiersz” na szczeblu ogólnopolskim; wyróżniona na szczeblu wojewódzkim za dociekliwość w poszukiwaniu korzeni Siemieniaków w konkursie „Nasze gniazdo”

Krzysztof Siemion, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, laureat Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swiniarskiego na poziomie ogólnopolskim oraz finalista Olimpiady Biologicznej na szczeblu centralnym

Łukasz Szczerbiński, uczeń Liceum Ogólnokształcące w Sokółce, laureat Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swiniarskiego oraz finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego na szczeblu centralnym; zajął I miejsce w województwie w Olimpiadzie Przyrodniczej pod hasłem „Trzy żywioły: woda, ogień, powietrze”

Natalia Szwed, uczennica III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, laureatka (I miejsce w Polsce) Olimpiady Języka Białoruskiego

Marta Szymańczyk, uczennica Technikum Nr 1w Rudce, laureatka eliminacji centralnych (II miejsce w eliminacjach okręgowych) Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: żywienie człowieka i gospodarstwo domowe; wyróżniona na szczeblu ogólnopolskim przez Przedsiębiorstwo Hodowlano-Wdrożeniowe „Tronina” z Borowej; otrzymała dyplom za udział w eliminacjach okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

Ewa Zalewska, uczennica Technikum Nr 2 w Rudce, laureatka eliminacji centralnych (II miejsce w eliminacjach okręgowych) Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: agrobiznes

Elżbieta Zawadzka, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, laureatka Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swiniarskiego oraz finalistka Olimpiad: Biologicznej i Wiedzy Ekologicznej na szczeblu ogólnopolskim; zajęła V miejsce w województwie i otrzymała prawo reprezentowania województwa podlaskiego w finale centralnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Urszula Bazydło, uczennica Gimnazjum w Kolnie, laureatka Konkursów: Biologicznego i Historycznego na szczeblu wojewódzkim

Patryk Czeczko, uczeń Gimnazjum Nr 20 w Białymstoku, laureat Konkursów: Matematycznego i Fizycznego oraz finalista Konkursu ortograficznego dla uczniów gimnazjum na szczeblu wojewódzkim; wyróżniony w Konkursie matematycznym „Kangur” na poziomie ogólnopolskim

Joanna Renata Dąbrowska, uczennica Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, laureatka Konkursu „English High Flier” oraz finalistka Konkursu Języka Niemieckiego na szczeblu ogólnopolskim; otrzymała bardzo dobry wynik w Konkursie Języka Angielskiego „Fox” oraz zdobyła III miejsce w Konkursie Języka Angielskiego „Pingwin” i I miejsce w Konkursie Języka Angielskiego „Sezam” na poziomie ogólnopolskim; laureatka Konkursów: Języka Angielskiego i Niemieckiego na szczeblu wojewódzkim; zajęła II miejsce w Konkursie Języka Angielskiego „The Junior Master of Grammar” oraz IV miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Schwarz – Rot – Gold” na poziomie wojewódzkim

Michał Drągowski, uczeń Gimnazjum Nr 7 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, laureat Konkursów: Fizycznego i Języka Niemieckiego na szczeblu wojewódzkim; zajął III miejsce w województwie w Konkursie Języka Angielskiego „The Junior Master of Grammar”, II miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego „Schwarz – Rot – Gold”, a V miejsce w Matematycznych Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży „Kwadratura Koła”; otrzymał bardzo dobry wynik w Konkursach: Języka Angielskiego „Fox” oraz „Alfik Matematyczny” na szczeblu ogólnopolskim; Laureat Olimpiady przedmiotowej z Chemii „Olimpus” na poziomie ogólnopolskim

Dawid Jabłuszewski, uczeń Gimnazjum Nr 3 w Bielsku Podlaskim, laureat Konkursów: Matematycznego i Informatycznego na szczeblu wojewódzkim; zajął II miejsce w województwie w Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”; otrzymał wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur” na poziomie międzynarodowym;

Magdalena Jakuc, uczennica Gimnazjum Nr 3 w Bielsku Podlaskim, laureatka Konkursów: Chemicznego i Biologicznego na szczeblu wojewódzkim

Paweł Kamiński, uczeń Gimnazjum Nr 7 w Białymstoku, laureat Konkursów: Historycznego i Fizycznego oraz finalista Konkursu Chemicznego na szczeblu wojewódzkim; otrzymał wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur” na poziomie międzynarodowym; zdobył I miejsce w Konkursie Międzyszkolnym „Mistrz intelektu” oraz Międzyszkolnym Konkursie Ekologicznym „Gleba i biosfera”, a II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Ekologicznej „Żyj zdrowo w zgodzie z przyrodą”

Łukasz Korolczuk, uczeń Gimnazjum Nr 6 w Łomży, laureat Konkursów: Geograficznego i Biologicznego na szczeblu wojewódzkim

Andrzej Kulesza, uczeń Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach, laureat Konkursów: Fizycznego i Matematycznego oraz finalista Konkursu Chemicznego na szczeblu wojewódzkim

Dawid Łazarczyk, uczeń Gimnazjum w Kolnie, laureat Konkursów: Fizycznego, Chemicznego, Historycznego i Języka Niemieckiego na poziomie wojewódzkim

Aleksandra Palecka, uczennica Gimnazjum w Mońkach, laureatka Konkursów: Matematycznego i Języka Polskiego na szczeblu wojewódzkim; reprezentowała województwo podlaskie na XIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży; otrzymała wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur” na poziomie wojewódzkim

Borys Dawid Popławski, uczeń Gimnazjum nr 6 w Łomży, otrzymał bardzo dobry wynik w Konkursie Matematycznym „Kangur” oraz tutuł „TAON” w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” na szczeblu międzynarodowym; laureat Konkursu Matematycznego oraz finalista Konkursów: Fizycznego i Informatycznego na szczeblu wojewódzkim; otrzymał dyplom laureata Ligi Naukowej w Konkursie Matematycznym na poziomie wojewódzkim

Anna Romaniuk, Gimnazjum w Milejczycach, laureatka Konkursów: Języka Polskiego i Języka Rosyjskiego oraz finalistka Konkursu Biologicznego na szczeblu wojewódzkim

Krzysztof Sadowski, uczeń Gimnazjum w Kleosinie, laureat Konkursów: Fizycznego i Języka Polskiego oraz finalista Konkursu Chemicznego na szczeblu wojewódzkim

Maciej Szczęsny, uczeń Gimnazjum Nr 3 w Białymstoku, laureat Konkursu „Test Matematyka Plus”, otrzymał wyróżnienie w Konkursie matematycznym „Kangur” na poziomie międzynarodowym; finalista Konkursu Wiedzy Informatycznej na szczeblu ogólnopolskim; otrzymał odznakę „Złoty Kwant” w eliminacjach centralnych za nadesłana pracę w Konkursie Fizycznym „Poszukiwanie talentów”; laureat Konkursów: Fizycznego i Informatycznego oraz finalista Konkursu Matematycznego na poziomie wojewódzkim

Paweł Teresiński, uczeń Gimnazjum Nr 8 w Łomży, laureat Konkursów: Fizycznego i Historycznego oraz finalista Konkursu Wiedzy Biblijnej i „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1992. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” na poziomie wojewódzkim

Mateusz Zaręba, uczeń Gimnazjum Nr 1 w Suwałkach, laureat Konkursów: Fizycznego, Geograficznego, Informatycznego oraz finalista Konkursu Chemicznego i Języka Angielskiego na szczeblu wojewódzkim; otrzymał wyróżnienie w Konkursie matematycznym „Kangur” na poziomie międzynarodowym

Anna Bokiniec, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach, laureatka Konkursu Przyrodniczego oraz finalistka Konkursów: Matematycznego i Języka Angielskiego na szczeblu wojewódzkim

Izabela Fiedorowicz, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce, laureatka Konkursów: Historycznego i Przyrodniczego na szczeblu wojewódzkim

Paweł Kaczmarski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 8 w Białymstoku, otrzymał dyplom za zajęcie V miejsca w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych w Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1992. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” oraz wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym „EKO-planeta” na poziomie ogólnopolskim; laureat Konkursów: Historycznego, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1992. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” oraz „Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego” w kategorii prezentacja multimedialna na szczeblu wojewódzkim

Justyna Anna Kryńska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 50 w Białymstoku, laureatka Konkursów: Języka Polskiego i Przyrodniczego na szczeblu wojewódzkim

Maciej Patej, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, laureat Konkursów: Języka Polskiego i Przyrodniczego na szczeblu wojewódzkim

Grzegorz Pierczyński, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży, laureat Konkursów: Historycznego i Przyrodniczego na szczeblu wojewódzkim; zajął I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”; otrzymał wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur” na szczeblu międzynarodowym

Paweł Poskrobko, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 5 w Hajnówce, laureat Konkursów: Historycznego i Matematycznego oraz finalista Konkursu Języka Angielskiego na szczeblu wojewódzkim; otrzymał wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym „EKO-planeta” oraz w Konkursie Matematycznym „Kangur”na poziomie ogólnopolskim

Ewa Strumiłowska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, laureatka Konkursów: Matematycznego i Informatycznego na szczeblu wojewódzkim; otrzymała wyróżnienie w Konkursie Matematycznym „Kangur” na szczeblu międzynarodowym

Karolina Szymczuk, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 29 w Białymstoku, laureatka Konkursu Matematycznego oraz finalistka Konkursu Języka Angielskiego na szczeblu wojewódzkim; otrzymała bardzo dobry wynik (III miejsce w województwie) w Alfiku Matematycznym na poziomie ogólnopolskim oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matematyczny”

Karina Węgrowska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, laureatka Konkursu Przyrodniczego oraz finalistka Konkursu Języka Polskiego na szczeblu wojewódzkim; otrzymała wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym „EKO-planeta” na poziomie ogólnopolskim

Karolina Żbikowska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, Laureatka Konkursu Języka Polskiego oraz finalistka Konkursu Języka Angielskiego na szczeblu wojewódzkim; otrzymała wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym  „EKO-planeta” na poziomie ogólnopolskim oraz wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Literackim „Mój kolega cudzoziemiec” i Międzyszkolnych Konkursach Recytatorskich: „Poeta w sutannie” oraz „W drogę – to są czarodziejskie słowa. Zacznijmy razem wędrować”, zajęła I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Adamie Mickiewiczu

Katarzyna Zuzanna Żukowska, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży, laureatka Konkursów: Języka Polskiego i Przyrodniczego na szczeblu wojewódzkim; otrzymała wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym „EKO-planeta” na poziomie ogólnopolskim

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!
Życzymy sukcesów w dalszej pracy i wspaniałych wyników w nauce.

Relacja z Gali

facebook