Stypendia w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" - poddziałanie 9.1.3 POKL

Podpisywanie umów stypendialnych

Szanowni stypendyści kolejnej edycji projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014, zapraszamy do podpisania umów stypendialnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego mieszczącej się w Białymstoku  przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, zgodnie z harmonogramem poniżej (decyduje miejsce zamieszkania): 

powiaty: suwalski, sejneński, augustowski i kolneński:

17.11.2014 r., godz. 8:30 – 14:30, pokój 321 (III piętro),
18.11.2014 r., godz. 8:30 – 14:30, pokój 030 (parter),

powiaty: łomżyński, zambrowski, wysokomazowiecki, bielski, siemiatycki, hajnowski:

19-20.11.2014 r., godz. 8:30 – 14:30, pokój 030 (parter), 

powiaty: białostocki, grajewski:

21.11.2014 r., godz. 8:30 – 14:30, pokój 030 (parter),
24.11.2014 r., godz. 8:30 – 14:30, pokój 321 (III piętro),

powiaty: sokólski, moniecki:

25-26.11.2014 r., godz. 8:30 – 14:30, pokój 321 (III piętro),

Osoby niepełnoletnie proszone są o przybycie z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz zabranie następujących dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy:

  • dowodu osobistego ucznia pełnoletniego lub rodzica bądź opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej,
  • numeru rachunku bankowego ucznia bądź rodzica/opiekuna prawnego,
  • wypełnionego druku Dane stypendysty druk do pobrania,
  • zaświadczenia potwierdzającego kontynuację nauki.

 

Gratulujemy życząc dalszych sukcesów

Zespół projektowy

 

Archiwum rekrutacji

 

 

 

Autor