Stypendia w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014" - poddziałanie 9.1.3 POKL

Gala stypendialna 2014

Drodzy Stypendyści, dziękujemy za udział w uroczystej gali stypendialnej.

Dzięki uprzejmości Redakcji Wrót Podlasia, na stronie www.wrotapodlasia.pl znajdziecie relację z tego wydarzenia: http://www.tv.wrotapodlasia.pl/?a=movie/show&id=1701.

Sprawozdania i ankiety

Szanowni stypendyści kolejnej edycji projektu Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014, przypominamy o obowiązku dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania oraz ankiet dotyczących stypendiów przyznanych w 2014 r.

Należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do UMWP wszystkie poniżej zamieszczone dokumenty:

Ankieta samooceny ucznia kończącego projekt 2014
Ankieta ucznia kończącego projekt 2014
Sprawozdanie z otrzymanego stypendium 2014

Dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby UMWP na ulicy Wyszyńskiego 1, pok. 321, III piętro lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
z dopiskiem pokój 321

Przypominamy, iż termin dostarczenia dokumentów upływa 31 grudnia 2014 r.

Obowiązek złożenia sprawozdania mają wszyscy stypendyści, nawet jeśli w roku 2014 nie wydatkowali środków z przyznanego wsparcia.

Wzór poprawnie wypełnionego sprawozdania znajduje się poniżej:

Sprawozdanie z otrzymanego stypendium 2014 - wzór

 

Ważne!!!

Szanowni Stypendyści!

Przypominamy, iż integralną częścią sprawozdania z otrzymanego stypendium są załączone ankiety. W związku z tym prosimy o pobranie, wypełnienie i dostarczenie do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWP kompletu dokumentów zamieszczonych powyżej.

Tych z Państwa, którzy przesłali jedynie Sprawozdanie z otrzymanego stypendium prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o brakujące ankiety.

Zespół projektowy

 

Archiwum rekrutacji

 

 

 

Autor