Dodana: 25 styczeń 2016 10:10

Zmodyfikowana: 6 kwiecień 2016 14:03

Rozstrzygnięcia

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu 5 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Do konkursu wpłynęło 51 ofert, z czego 25 nie spełniło wymogów formalno-prawnych. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 567 811,69 zł. Po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia komisji konkursowej, Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o dofinansowaniu 8 zadań publicznych na łączną kwotę 40 000 zł.

Postępowanie po przyznaniu dotacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego:

W celu zawarcia umowy, należy skontaktować się z tutejszym Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki pod numerem telefonu 85 66 54 641 lub na adres e-mail: jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl. Po przyjęciu Państwa zgłoszenia, pracownik Departamentu, odblokuje dotowaną ofertę w systemie witkac.pl, aby umożliwić jej aktualizację, odpowiednio do wysokości otrzymanej dotacji.

Aktualizacji podlegają:

  • opis realizacji zadania,
  • harmonogram,
  • kosztorys realizacji zadania.

Po wprowadzeniu zmian, należy ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „Złóż ofertę”. Gdy umowa zostanie sporządzona, zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

Pliki do pobrania

facebook