Dodana: 8 czerwiec 2016 14:16

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2016 14:16

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert - „Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Podlaskiego”

Dnia 7 czerwca 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „Anawoj” w Michałowie pn.: „Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Podlaskiego”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku lub na adres e-mail: jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl w terminie do 15 czerwca 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

facebook