Dodana: 17 marzec 2016 15:27

Zmodyfikowana: 17 marzec 2016 15:27

Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Harcerskich Otwórzmy Bramy

Dnia 17 marca 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy" w Białymstoku pn.: „Rajd Żołnierzy Wyklętych w Łapach”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: ewa.dabrowska@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 24 marca 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook