Dodana: 5 luty 2016 14:06

Zmodyfikowana: 5 luty 2016 14:06

Oferta pozakonkursowa Stowarzyszenia Quatro

Dnia 5 lutego 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Quatro w Białymstoku pn.: „Udział uczniów w Międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination 2016 w Katarze”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: ewa.dabrowska@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 12 lutego 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania:

Pliki do pobrania

facebook