Dodana: 21 kwiecień 2016 09:50

Zmodyfikowana: 21 kwiecień 2016 09:52

Oferta pozakonkursowa Fundacji Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej im. Richarda Phillipsa Feynmana w Białymstoku

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert – Udział uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Białymstoku w Światowej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination Global Finals 2016 w USA.

Dnia 21 kwietnia 2016 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundację Edukacji Matematyczno-Przyrodniczej im. Richarda Phillipsa Feynmana w Białymstoku pn.: „Udział uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Białymstoku w Światowej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination Global Finals 2016 w USA”.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl w terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Pliki do pobrania

facebook