Dodana: 2 luty 2016 15:18

Zmodyfikowana: 3 luty 2016 09:49

Harmonogram 2016

Harmonogram zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 r. stanowi załącznik nr 2 Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.

Więcej informacji:

Ewa Agnieszka Dąbrowska | 85 66 54 535
ewa.dabrowska@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Jolanta Miczejko | 85 66 54 641
jolanta.miczejko@wrotapodlasia.pl | osobiście w urzędzie:

Referat Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
III piętro, pokój 324

 

Pliki do pobrania

facebook