Dodana: 18 wrzesień 2017 12:12

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2017 12:12

Źródła Polski. Ostoja geo- i bioróżnorodności

Źródła - ich wpływ na różnorodność biologiczną i krajobrazową, a także potrzeba ich ochrony – to główne tematy ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka w dniach 18-20 września 2017 r. odbędzie się w Białymstoku oraz Supraślu. Jej organizatorami są Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej.

Ilustracja do artykułu zrodla 1.JPG

Jak podkreślają organizatorzy, w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej źródliska są bardzo ważnym elementem przyrody. Często naturalne wypływy wody podziemnej na obszarach nizinnych są trudno dostępne, a w związku z tym mało widoczne w krajobrazie. Jednak ich znaczenie dla zachowania bioróżnorodności jest duże. Z inicjatywy Parku w ostatnich latach zinwentaryzowano kilkaset źródlisk, które we współpracy z Instytutem Biologii UwB zostały poddane badaniom szczegółowym.

 

Badania hydrologiczne i biologiczne dowodzą, że naturalne wypływy wody podziemnej stanowią bardzo wrażliwe ekosystemy rejestrujące wszelkie zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem działalności człowieka. Dlatego, jako jedne z najbardziej narażonych na przekształcenia środowiska, wymagają one zdecydowanej ochrony. Organizatorzy konferencji krenologicznej mają nadzieję, że obrady przyczynią się do normalizacji prawnej gospodarczego wykorzystania wód źródliskowych w Polsce i pozwolą na podniesienie rangi tych niezwykle cennych i często zagrożonych środowisk.

 

źródło: rzecznik UwB

facebook