Dodana: 29 styczeń 2018 15:10

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2018 15:10

Z Politechniki Białostockiej do ośrodka badawczego w Portugalii

Dr inż. Magdalena Łępicka, adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, została zaproszona na staż naukowy w International Iberian Nanotechnology Laboratory w Portugalii.

Ilustracja do artykułu Łępicka (8).jpg

W INL dr inż. Magdalena Łępicka dołączy do interdyscyplinarnego zespołu realizującego badania naukowe z udziałem partnerów przemysłowych. Zadaniem zespołu jest opracowanie nowoczesnych powłok przeciwzużyciowych mogących mieć zastosowanie w stomatologii.
International Iberian Nanotechnology Laboratory jest instytucją naukową powołaną w 2005 roku z inicjatywy rządów Hiszpanii i Portugalii w celu tworzenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu nanotechnologii. Główne obszary działalności instytutu to nanomedycyna, nanobiotechnologia oraz nanoelektronika. Siedziba INL znajduje się na północy Portugalii, w mieście Braga. Obecnie w instytucie prace badawcze prowadzi kilkuset naukowców z całego świata.

Dr inż. Magdalena Łępicka jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. W 2017 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Wpływ modyfikacji powierzchniowej wybranych biomateriałów metalicznych na ich charakterystyki tarciowe i korozyjne". Praca powstała pod opieką prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Małgorzaty Grądzkiej-Dahlke.

facebook