Dodana: 16 styczeń 2018 10:33

Zmodyfikowana: 16 styczeń 2018 10:33

Trzecia edycja testu wiedzy o historii Białegostoku już 18 lutego

W tym roku uczestnicy zmierzą się z pytaniami związanymi m.in. z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i 50-leciem Muzeum Wojska w Białymstoku. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne: 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 2 tys. zł za drugie i 1 tys. zł za trzecie. Udział w teście można zgłaszać już od 15 stycznia.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Test składa się z czterdziestu pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 50-leciem Muzeum Wojska w Białymstoku tegoroczny sprawdzian zostanie w części poświęcony tym zagadnieniom.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne - 3 tys. zł za pierwsze miejsce, 2 tys. zł za drugie i 1 tys. zł za trzecie.
Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać jury: prof. Adam Dobroński, dr Jerzy Milewski, Jolanta Szczygieł-Rogowska i Andrzej Lechowski.
Uczestnicy zagłosują przez specjalne urządzenia elektroniczne, a do publicznej wiadomości podane zostaną jedynie wyniki zwycięzców. 

 

Do testu może przystąpić maksymalnie trzysta osób. Udział może wziąć każdy, za wyjątkiem osób zawodowo zajmujących się historią lokalną (np. przewodników, nauczycieli, pracowników instytucji naukowych i kulturalnych). Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 15 stycznia – 16 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu dokumentu). Uzupełnione dokumenty można dostarczyć osobiście, drogą pocztową (Muzeum Wojska w Białymstoku, ul. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok) lub elektronicznie (adres e-mail: test@mwb.com.pl ).

W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna. Wszystkie szczegóły i warunki uczestnictwa znajdują się w „Regulamin testu”, umieszczonego na stronie internetowej: www.mwb.com.pl.

facebook