Dodana: 14 grudzień 2017 13:52

Zmodyfikowana: 14 grudzień 2017 13:52

Student Uniwersytetu w Białymstoku z ministerialnym stypendium

Wojciech Zoń, student prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, znalazł się w gronie tegorocznych stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 15 000 zł.

Ilustracja do artykułu Wojciech Zoń.JPG

Jak można przeczytać na stronie MNiSW, na rok akademicki 2017/2018 do ministerstwa wpłynęło z uczelni 1 861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1 275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Powołany do ich oceny zespół, składający się 24 z ekspertów reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę, przyznawał punkty za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na tej podstawie stworzone zostały listy rankingowe. Na ich podstawie minister nauki i szkolnictwa wyższego podjął decyzję o przyznaniu 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom.

Szczegółowe informacje pod adresem http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-stypendiach-ministra-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2017-2018-dla-studentow-i-doktorantow.html

źródło: rzecznik UwB

facebook