Dodana: 26 październik 2017 08:53

Zmodyfikowana: 26 październik 2017 11:45

Spotkanie z laureatami konkursów PZITB na Politechnice

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku od lat nagradza najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku budownictwo. Jest także organizatorem regionalnej edycji konkursu „Budowa Roku”. Rozstrzygnięcie i uroczystość wręczenia nagród w obu tych konkursach odbyła się w środę, 25 października w auli im. prof. Andrzeja Królikowskiego, w budynku Inno-Eko-Tech przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB.

Ilustracja do artykułu DSC_0230-2_sm.jpg

Zebranych gości witał Dziekan WBiIŚ PB prof. Michał Bołtryk: Te dwa konkursy są ze sobą ściśle powiązane. To nie jest przypadek, że najpierw będziemy honorować najlepszych dyplomantów i ich czcigodnych promotorów, a później firmy, których budowy w ostatnich dwóch latach okazały się najlepsze. Bez tych bardzo dobrych dyplomantów, zarówno z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, jak i Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, najprawdopodobniej nie powstały by najpiękniejsze, najlepsze technicznie obiekty budowlane w północno-wschodnim regionie Polski.

Wśród nagrodzonych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku prac dyplomowych absolwentów studiów wyższych kierunku budownictwo, które zostały wykonane w roku akademickim 2015/2016 znalazły się:

w kategorii prac magisterskich:

PRACE PROJEKTOWE:

 1. Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny amfiteatru na terenie Politechniki Białostockiej, autor: mgr inż. Maciej Czajka, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
 2. Projekt konstrukcji garażu wielopoziomowego z systemem automatycznego parkowania, autor: mgr inż. Filip Jan Kipa, promotor: dr inż. Mariusz Gnatowski
 3. Cylindryczny zbiornik fermentacyjny w biogazowni, autor: mgr inż. Kamil Kuczyński, promotor: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel
 4. Wariantowy projekt wysokiego budynku hotelu, autor: mgr inż. Łukasz Skrouba, promotor: prof. zw. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
 5. Wariantowy projekt wysokościowego budynku biurowego, autor: mgr inż. Paweł Sawicki, promotor: prof. zw. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski

PRACA BADAWCZA: Wpływ uszlachetniania kruszywa recyklingowego na wybrane właściwości kompozytu cementowego, autor: mgr inż. Paweł Suszycki, promotor: dr inż. Edyta Pawluczuk

w kategorii prac inżynierskich:

PRACE PROJEKTOWE:

 1. Koncepcja budynku spokojnej starości o konstrukcji modułowej, autor: inż. Magdalena Jemielity, uczelnia: WSA, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB
 2. Projekt budynku przemysłowego, autor: inż. Michał Rogowski, promotor: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel
 3. Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Pisa w miejscowości Pisz, autor: inż. Krzysztof Zadroga, uczelnia: WSA, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB

 

PZiTB przyznało także wyróżnienia w kategorii prac magisterskich:

PRACA PROJEKTOWA: Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny przejścia podziemnego pomiędzy budynkami Wydziałów Budownictwa i Elektrycznego na terenie Politechniki Białostockiej, autor: mgr inż. Paweł Kudzinowski, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB

PRACE BADAWCZE:

 1. Badania wybranych parametrów geotechnicznych według PN-88/B-04481 oraz nowych specyfikacji technicznych, autor: mgr inż. Marlena Bułatewicz, promotor: dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB
 2. Metoda georadarowa (GPR) do oceny podłoża gruntowego, autor: mgr inż. Mariola Konopko, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB
 3. Analiza właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy z zastosowaniem elastomeroasfaltów z upłynniaczami pochodzenia roślinnego, autor: mgr inż. Przemysław Lipka, promotor: dr inż. Andrzej Plewa
 4. Ruch rzeczywisty a ruch prognozowany – analiza przypadków na przykładzie wybranych dróg zamiejskich, autor: mgr inż. Emilia Aneta Niewińska, promotor: dr inż. Robert Ziółkowski
 5. Wpływ rodzaju asfaltu na wybrane parametry SMA przeznaczonego do warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej, autor: mgr inż. Przemysław Pęcak, promotor: dr inż. Marta Wasilewska

PRACA ANALITYCZNA: Nasyp z materiałów lekkich na słabym podłożu, autor: mgr inż. Julita Zimnoch, promotor: dr inż. Katarzyna Dołżyk-Szypcio

oraz w kategorii prac inżynierskich:

PRACE PROJEKTOWE:

 1. Projekt budowy budynku inwentarskiego – obory o obsadzie do 70 DOP w północno-wschodniej Polsce, autor: inż. Piotr Barszcz, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
 2. Projekt technologii organizacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia rozbiórki obiektu budowlanego OWT-67, autor: inż. Tomasz Krajewski, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
 3. Projekt wybranych elementów konstrukcji domu pomocy społecznej, autor: inż. Szymon Lubas, promotor: dr inż. Mariusz Gnatowski
 4. Projekt technologii, organizacji oraz BIOZ wykonania stanu surowego zamkniętego budynku magazynowego w zabudowie zagrodowej, autor: inż. Piotr Sienicki, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz
 5. Wielowariantowy projekt technologii, organizacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia robót montażowych w hali przemysłowej wykonanym przez przedsiębiorstwo, autor: inż. Radosław Żyznowski, promotor: dr inż. Jerzy Obolewicz

PRACA BADAWCZA: Prędkość odcinkowa a prędkość chwilowa – analiza porównawcza wybranych dróg, autor: inż. Jakub Paweł Karolkiewicz, promotor: dr inż. Robert Ziółkowski.

 

Myślę, że te nagrody są przede wszystkim po to, aby docenić wkład i trud zarówno dyplomanta, jak i promotora – praca jest zawsze efektem ich współpracy. To także gest, który służy wyróżnieniu konkretnej pracy na tle innych, żeby zachęcić młodszych studentów, by w swoich projektach rozwijali tematy ciekawe i atrakcyjne, żeby praca dyplomowa przyniosła satysfakcję autorowi – podkreślała dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel z Katedry Konstrukcji Budowlanych i Architektury WBiIŚ, jedna z nagrodzonych promotorek.

„Budowa Roku” to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów, w którym jury ocenia organizację budowy, jakość wykonania oraz przyjęte rozwiązania technologiczne. Od osiedli mieszkaniowych, poprzez budynki użyteczności publicznej oraz odrestaurowane zabytki – wśród kryteriów konkursowych są również bezpieczny przebieg budowy oraz wpływ inwestycji na otoczenie. Wyboru dokonali specjaliści z PZiTB w Białymstoku, Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku, Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego.

Grand Prix Urzędu Dozoru Technicznego oraz złotą statuetkę „Budowa Roku 2015 – 2016 w Regionie Północno – Wschodnim” zdobyła firma AKCESS Starosta i Wspólnicy S.J. za budynek III Komisariatu Policji przy ulicy Wrocławskiej w Białymstoku.

Budynek ma wysoki standard wykończenia. Znajdują się w nim punkt przyjęć interesantów, pokój przyjazny dzieciom, sala wykładowa, siłownia z szatniami i natryskami, pomieszczenie archiwum oraz dwa pokoje zatrzymań do krótkiego osadzania. Warto wyróżnić innowacyjną technologię wykonania elewacji wentylowanej: częściowo szklanej, częściowo z kasetonów aluminiowych. Zadbaliśmy także o to, żeby obiekt był wolny od barier architektonicznych, przystosowany dla osób niepełnosprawnych – mówiła Iwona Pietrołaj z AKCESS Starosta i Wspólnicy.

Kolejne złote statuetki przyznano dwóm realizacjom Przedsiębiorstwa MARK – BUD sp. z o. o. To hala magazynowa z częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą techniczną i drogową w Koluszkach oraz budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi i garażem wielostanowiskowym przy ul. Mławskiej w Białymstoku. Złote statuetki PZiTB zdobyły też: P.P.U.H. Kombinat Budowlany Sp. z o. o. za budynki mieszkalne jednorodzinne „Domy pod Katalpami” w Białymstoku; Przedsiębiorstwo Budowlane Gryc Budownictwo za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. A. Boboli w Białymstoku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej z zastosowaniem technologii opartych o odnawialne źródła energii; P.B. BUDPOL sp. z o. o. za przebudowę i nadbudową istniejącego budynku biurowo-handlowego położonej przy ul. Suraskiej. Srebrna statuetka trafiła do Kombinatu Budowlanego za budynek mieszkalny wielorodzinny „Apartamenty Zwierzyniec” z garażami podziemnymi w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 3.

Za: http://pb.edu.pl/archiwa/33301 

facebook