Dodana: 21 lipiec 2015 12:32

Zmodyfikowana: 21 lipiec 2015 12:32

Są jeszcze miejsca na Uniwersytecie w Białymstoku. Rekrutacja uzupełniająca ruszy w poniedziałek

Od 27 lipca na największej podlaskiej uczelni ruszy rekrutacja uzupełniająca. Na piętnastu kierunkach studiów stacjonarnych jest jeszcze pięćset wolnych miejsc.

Ilustracja do artykułu uniwersytet (1).JPG

Jeśli chodzi o kierunki humanistyczne i społeczne – dodatkowy nabór będzie na historii, socjologii, stosunkach międzynarodowych, studiach wschodnich, kierunku filozofia i etyka, na pedagogice, pracy socjalnej, filologii polskiej i kulturoznawstwie.

Rekrutacja uzupełniająca będzie też prowadzona na kierunku filologia, na kilku specjalnościach: język angielski stosowany z językiem rosyjskim, filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw), język francuski stosowany, z hiszpańskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw), filologia rosyjska, filologia rosyjska dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw, filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu.

Wolne miejsca są również na kierunkach ścisłych i przyrodniczych – na fizyce, informatyce, na kierunku informatyka i ekonometria, na matematyce i ochronie środowiska.

Na pozostałe oferowane przez UwB kierunki I stopnia (oraz na jednolite studia magisterskie) limity przyjęć zostały wyczerpane.
Jednak  władze uczelni zachęcają do śledzenia strony internetowej UwB, bowiem liczba kierunków, na których będzie powadzona rekrutacja uzupełniająca, może jeszcze się zwiększyć (np. w przypadku, jeśli osoby już przyjęte zrezygnują i w ten sposób zwolni się część miejsc).   

 

W roku akademickim 2015/2016 Uniwersytet w Białymstoku proponuje na swoich 8 białostockich i 1 zamiejscowym wydziale w Wilnie łącznie aż 31 kierunków studiów (30 z nich znalazło się w ofercie stacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych magisterskich).

 

Uczelnia planuje przyjąć na studia stacjonarne w sumie ponad 3800 osób (z czego nieco ponad 2500 na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie).

Źródło: Rzecznik UwB

 

facebook