Dodana: 5 wrzesień 2015 17:37

Zmodyfikowana: 5 wrzesień 2015 17:37

Prawniczka z Uniwersytetu w Białymstoku laureatką ogólnopolskiej nagrody

Laureatką konkursu Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą problematyce wykluczenia społecznego została dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB.

Ilustracja do artykułu wydzial prawa.jpg

Zwycięska praca pt. „Wypadek w komunikacji z udziałem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne”, napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk, prof. UwB, została obroniona w lutym 2015 r.

Jak można przeczytać w komunikacie Biura RPO, rozprawa autorstwa dr Jurgielewicz-Delegacz pokazuje wybraną problematykę w sposób rzetelny i wielopłaszczyznowy. "Tematyka jest niszowa, aktualna oraz doniosła społecznie. Jak wskazała autorka w nagrodzonej dysertacji, z jednej strony zjawiskiem pożądanym jest wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością w ruchu drogowym, co jest możliwe dzięki rozwojowi techniki, w tym sposobności korzystania z pomocy elektronicznych, takich jak interaktywne mapy, urządzenia nawigujące czy elektroniczne laski oraz nabywaniu przez osoby niewidome i słabowidzące umiejętności samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejskiej, z drugiej jednak strony osoby niepełnosprawne narażone są na wypadki w komunikacji. W nagrodzonej pracy autorka przeprowadziła rozważania teoretyczne, mające na celu przybliżenie aspektów niepełnosprawności i jej definicji na gruncie prawa międzynarodowego i krajowego, czy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; autorka dokonała także wnikliwej charakterystyki przestępstwa wypadku w komunikacji, zarówno w ujęciu historycznym, a także na tle obowiązujących przepisów. Dodatkowo praca zawiera badania empiryczne - ukierunkowane na zbadanie skali i przyczyn wypadków drogowych z udziałem osób niewidomych i słabowidzących".

Uroczystość wręczenia nagrody laureatce odbyła się w Biurze RPO. Praca dr Emilii Jurgielewicz-Delegacz zostanie opublikowana nakładem Wydawnictwa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o konkursie:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/konkurs-rpo-na-najlepsz%C4%85-prac%C4%99-doktorsk%C4%85


http://www.brpo.gov.pl/pl/content/konkursy-rpo

 

 

 

facebook