Dodana: 20 grudzień 2017 07:45

Zmodyfikowana: 20 grudzień 2017 07:45

Ponad 4 mln złotych dotacji dla podlaskich szkół wyższych

Prawie 4 mln 250 tysięcy dodatkowych pieniędzy otrzymają 3 podlaskie uczelnie jeszcze w tym roku z budżetu państwa. To efekt decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększeniu dotacji dla wybranych uczelni akademickich i zawodowych. Decyzje rektorom uczelni wręczył dzisiaj na Politechnice Białostockiej Stanisław Derehajło - doradca Ministra: To pokaźny zastrzyk finansowy i zwiększenie dotacji podstawowej. Pieniądze już wpływają na konta.

Ilustracja do artykułu 2017_12_19 konferencja PB (13).JPG

W przypadku uczelni akademickich dodatkowe wsparcie trafi do jednostek, które utrzymały poziom naukowy. Decydująca była tegoroczna kompleksowa ocena jakości działalności badawczo - rozwojowej. Ocenę taką przeprowadzał Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W ramach parametryzacji Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej  znalazł się w prestiżowej kategorii A (poziom bardzo dobry), tak samo wysoką ocenę utrzymał Wydział Mechaniczny. Politechnika Białostocka otrzymała dzisiaj prawie 3 mln 800 tysięcy złotych. 
To pierwszy przypadek reakcji Ministerstwa na postępy uczelni w ciągu roku akademickiego. Algorytm na podstawie którego liczona była tegoroczna dotacja brał pod uwagę wyniki parametryzacji sprzed 4 lat. Dopiero jesienią poznaliśmy wyniki najnowszej oceny działalności badawczej i naukowej. Ministerstwo wyrównało straty, które w pewnym sensie ponieśliśmy na początku roku, biorąc pod uwagę wyniki najnowszej parametryzacji - mówił Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis i zapowiedział wypłacenie pracownikom zaległych nagród. Ta kwota to nasze wybawienie z szeregu problemów bieżących - dodawał prof. Dzienis tłumacząc, że uczelnia musiała wprowadzić na początku roku szereg oszczędności i zrezygnować z inwestycji.

W przypadku  państwowych szkół zawodowych Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił przyznać premię za zatrudnienie do prowadzenia zajęć dydaktycznych osób z doświadczeniem praktycznym .
Co to oznacza dla podlaskich szkół: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży otrzyma pond 221 tysięcy, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach - ponad 230 tysięcy złotych.
Bardzo miła niespodzianka na koniec roku. Uruchomiliśmy dwa nowe kierunki o profilu praktycznym: prawo i fizjoterapii. To wygenerowało dodatkowe koszty, które będziemy mogli pokryć dzięki tym pieniądzom - mówił Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP.
Cieszę, się że Ministerstwo docenia rolę państwowych szkół zawodowych, a nie tylko te duże uczelnie są oczkiem w głowie Pana Ministra  - dodawał Prorektor ds. Promocji i Rozwoju  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach dr n. med. Jarosław Kuczyński, podkreślając, że docenione zostało zatrudnianie praktyków.
Cieszę się, że potrzeby społeczności akademickiej i podlaskich uczelni zostały dostrzeżone w Warszawie - podsumował obecny na konferencji prasowej poseł Jacek Żalek.

W sumie polskie uczelnie akademickie otrzymały w grudniu dodatkowych 55 mln zł, a  państwowe wyższe szkoły zawodowe - 5 mln.

facebook