Dodana: 11 październik 2017 18:17

Zmodyfikowana: 11 październik 2017 18:23

Politechnika Białostocka oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki

Nadchodzące lata, będą okresem poważnych wyzwań, niekonwencjonalnych rozwiązań, a nade wszystko wytężonej pracy – mówił Rektor prof. Lech Dzienis podczas inauguracji nowego roku akademickiego w Politechnice Białostockiej. Apelował też o aktywną pracę nad własnym rozwojem oraz o to, aby Uczelnia była traktowana jako dobro wspólne.

Ilustracja do artykułu 2017_10_11-inauguracja-roku-PB-2017-2018-14.JPG

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/2018 – 68. w historii Uczelni – odbyła się w środę, 11 października. Jej gościem specjalnym był prof. Łukasz Szumowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oprócz licznie przybyłych studentów i pracowników Uczelni, w Auli Dużej na Wydziale Elektrycznym zgromadzili się także reprezentanci władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele duchowieństwa, konsulowie honorowi, burmistrzowie i starostowie, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji państwowych, naukowych, stowarzyszeń oraz przedsiębiorcy i media. Byli także rektorzy i prorektorzy zaprzyjaźnionych z Politechniką Białostocką uczelni zagranicznych z Białorusi i Ukrainy. W inauguracji udział wzięli również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Szczególnie serdecznie Rektor powitał obecne na uroczystości Panie Xiaoyan Zhan i Xinguang Hua, nauczycielki oddelegowane przez Centralę Instytutu Konfucjusza w Pekinie. Będą one uczyć w naszej Uczelni języka chińskiego w ramach powstającej sieci klas konfucjańskich.

Społeczność akademicka Politechniki Białostockiej to obecnie około 8,5 tys. studentów oraz ponad 660 nauczycieli. W tej liczbie jest blisko 1700 studentów, którzy rozpoczęli naukę na pierwszym roku studiów stacjonarnych oraz 230 studentów obcokrajowców.

Z całego serca dziękuję Państwu za wytrwałą pracę i osiągnięcia – swoje wystąpienie inauguracyjne Rektor PB rozpoczął od przypomnienia wielu sukcesów, jakie w minionym roku były udziałem studentów i pracowników Uczelni. Były wśród nich stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla aż 29 naszych studentów, cztery projekty z Wydziału Mechanicznego nagrodzone w ministerialnym konkursie „Najlepsi z najlepszych!”, 7 uczelnianych programów stażowych, które zdobyły granty NCBiR, otwarcie na Wydziale Informatyki laboratorium biometrycznego, podpisanie porozumienia o utworzeniu Chińsko-Polskiej Szkoły Inżynierii przy Tianjin Chengjian University oraz wiele innych. W minionym roku studenci Politechniki Białostockiej z sukcesem rozwijali swoje innowacyjne pomysły. Bobot – inteligentny robot mobilny do pracy na szpitalnych oddziałach dziecięcych oraz Senso-Tunnel do wspomagania terapii sensorycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu zdobyły nagrody w konkursie Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017 w Katowicach. Natomiast pochodzący z Politechniki Białostockiej twórcy Photona – robota edukacyjnego do nauki programowania dla dzieci – założyli własną firmę i w 2017 roku wprowadzili swoją konstrukcję na rynek.

Sukcesom dydaktycznym towarzyszyły te, związane ze sferą naukową. Wydział Zarządzania zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Zarządzania i uzyskał drugie w historii jednostki uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie inżynieria produkcji. Politechnika Białostocka posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 13 dyscyplinach naukowych obejmujących nauki techniczne, rolnicze i ekonomiczne oraz do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 6 dyscyplinach.

W swoim wystąpieniu Rektor nawiązał do zmian proponowanych w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Za najważniejszą zmianę, którą przynosi projekt nowej ustawy uważam nowy ustrój uczelni. Rektor powinien zarządzać uczelnią mając pełne możliwości wykorzystania swoich kompetencji w ramach posiadanych uprawnień i pełnego poczucia odpowiedzialności – mówił prof. Dzienis. Zwrócił też uwagę na wdrożony już, wyprzedzający oczekiwaną ustawę, nowy algorytm podziału dotacji dydaktycznej dla szkół wyższych. Po ponad pół roku jego funkcjonowania konieczne jest wprowadzenie transparentnych zasad oceny i mechanizmu kontroli, pozwalającego określić, czy środki zostały prawidłowo wykorzystane. Rektor poinformował także, że dzięki solidarnej współpracy całego środowiska akademickiego, staraniem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, powstał dokument „TAK dla TECHNIKI”, którego skutkiem będzie uruchomienie przez NCN konkursów na projekty w naukach stosowanych w zakresie TRL od 1 do 3. Reasumując należy stwierdzić, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizując proces reformowania szkolnictwa wyższego idzie w dobrym i słusznym kierunku. Nowy ustrój uczelni, ewaluacja dyscyplin, a nie wydziałów, utrzymanie autonomii uczelni i projakościowy system oceny działań naukowych i edukacyjnych to sztandarowe rozwiązania ustawy 2.0.- mówił Rektor i dodawał: Przed nami stoi obowiązek podjęcia działań dostosowujących Politechnikę Białostocką, w pierwszym rzędzie do nowych zasad finansowania uczelni, a następnie do warunków funkcjonowania nowej ustawy. (…) Zwracam się z apelem o pomoc, współdziałanie i aktywność w realizacji oczekujących nas zadań. Bardzo liczę na twórcze współdziałanie całego środowiska akademickiego, którego główną zasadą będzie dobro ogólne Uczelni, a nie, czasami źle pojmowany interes wewnętrzny poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Cieszy mnie, że tak wnikliwie analizowaliście Państwo propozycje zawarte w tzw. konstytucji dla nauki – mówił wiceminister prof. Łukasz Szumowski. To projekt, który powstał w szerokiej konsultacji ze środowiskami akademickimi. Ocena Komisji Europejskiej wskazuje tę reformę jako modelową dla europejskiego szkolnictwa wyższego. Ale oczywiście pozostaje wiele pytań, dlatego prosimy o uwagi, ponieważ wciąż trwają prace i konsultacje społeczne. Chcemy wszystkie Państwa głosy uwzględnić w ostatecznym kształcie, który zostanie przez resort zaproponowanym Sejmowi RP. Gość specjalny dodał także, że konieczne jest wzmocnienie jakości i pozycji polskich doktorantów, których wskazywał jako „sól” nauki i siłę napędzającą innowacyjną gospodarkę: w Polsce jest 40 tys. osób studiujących na studiach doktoranckich, z czego tylko połowa z nich kończy studia zdobyciem stopnia doktora. To musi się zmienić. Chcemy, aby każdy doktorant był badaczem, stąd w naszym projekcie reformy szkoły doktorskie i wysokie stypendia, które pozwolą skupić się na badaniach. Wiceminister zwrócił się także do studentów i doktorantów: Zazdroszczę Wam, że macie tyle możliwości i jesteście naprawdę w doskonałej uczelni, która ma osiągnięcia na skalę międzynarodową, zarówno w obszarze dokonań naukowo-technicznych, ale też społecznej odpowiedzialności nauki: Liceum Ogólnokształcące, Uniwersytet Dziecięcy czy szkolenia w regionie dla nauczycieli programowania. To jest to, czym szkoła wyższa powinna promieniować na region. Życzę Wam, abyście podczas studiów wykształcili w sobie fascynację naukową, która będzie Wam towarzyszyła przez resztę życia.

Do uroczystej immatrykulacji: złożenia ślubowania i pasowania berłem rektorskim zostali zaproszeni przedstawiciele studiów pierwszego stopnia, studiów doktoranckich oraz studenci zagraniczni, którzy na studia w Politechnice Białostockiej przyjechali z takich krajów, jak: Albania, Bhutan, Chiny, Ekwador, Ghana, Hiszpania, Kazachstan, Kirgistan, Nepal, Paragwaj, Turcja, Zimbabwe.

Z życzeniami dla studentów wystąpili także Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Filip Jarząbek i Przewodnicząca Samorządu Doktorantów naszej Uczelni Justyna Ogrodnik.

Specjalne wyróżnienie od Rektora PB otrzymało trzech uczniów Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej – stypendystów Prezydenta Białegostoku za innowacyjną myśl techniczną. Dyplomy uznania odebrali Patryk Ekonomiuk, Gabriela Konopko i Mateusz Pieróg.

Wykład inauguracyjny pt. “Wytwarzanie i perspektywy zastosowania energii jądrowej” wygłosił prof. Anton Ravinski z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Uroczystość uświetnił Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej. Relację z uroczystości można było oglądać bezpośrednio na platformie internetowej PlatonTV.

Źródło: Politechnika Białostocka

facebook