Dodana: 10 luty 2018 14:32

Zmodyfikowana: 10 luty 2018 23:24

Order "Sława Inżynierska" dla Politechniki Białostockiej

Orderem "Engineering Glory" wyróżniona została w piątek (9 lutego) Politechnika Białostocka. Odznaczenie to przyznawane jest przez Prezydium Międzynarodowej Akademii Inżynierskiej w Rosji za szczególne zasługi w rozwoju wiedzy technicznej oraz tworzenie dogodnych warunków do osiągania wyników naukowych na światowym poziomie.

Ilustracja do artykułu beznazwy2.png

Założona w 1992 roku Międzynarodowa Akademia Inżynierska (International Academy of Engineering) to organizacja, która zrzesza obecnie blisko 1300 członków z 40 krajów - autorytety ze środowisk naukowych i przemysłowych. Order "Engineering Glory" został ustanowiony w 2007 roku. Politechnika Białostocka otrzymała go w uznaniu sukcesów w kształceniu kadr inżynierskich i naukowych, znaczące wyniki w opracowaniu i wdrażaniu nowych technologii, aktywny wkład w rozwój nauk technicznych oraz integrację środowiska akademickiego.

 

To dla nas bardzo ważne wydarzenie, jak również ogromny zaszczyt - mówił Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis podczas piątkowej uroczystości. To szczególnie ważne obecnie, kiedy tak wiele w Polsce mówimy o komercjalizacji wyników badań naukowych, przechodzeniu od tego, co na uczelni - do praktycznych rozwiązań, które będziemy w stanie zastosować. Międzynarodowa Akademia Inżynierska w Rosji tę ideę rozwija już od ponad ćwierćwiecza. To, że dziś otrzymujemy medal Akademii oznacza, że Politechnika zaczęła realizować to założenie w sposób, który jest doceniany nie tylko w Polsce, a też na świecie. Na ten sukces złożyła się praca każdego z nas - rozwiązania, które powstają w naszej uczelni, nie tylko w gronie pracowników naukowych, ale także wśród studentów. Razem przetwarzamy myśl naukową w myśl techniczną.


Order "Engineering Glory" wręczył prof. Boris Gusev, który od samego początku stoi na czele Międzynarodowej Akademii Inżynierskiej w Rosji. 
Przyjazd prof. Guseva do Białegostoku był okazją do wręczenia tytułu "Zasłużony dla Politechniki Białostockiej", który Uczelnia przyznała mu w roku 2004 na wniosek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Sylwetkę i dokonania profesora przybliżył Dziekan WBiIŚ prof. Michał Bołtryk. Przypomniał między innymi, że Boris Gusev jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2002 był wykładowcą Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. Dzięki tej współpracy rozwinęła się szkoła konstrukcji żelbetonowych. Na szczególne uznanie zasługuje imponujący dorobek publikacyjny prof. Guseva, ponad 600 artykułów naukowych, ponad 40 książek wydawanych w języku rosyjskim, angielskim, polskim, gruzińskim. Profesor Gusev jest autorem bądź współautorem 130 patentów uzyskanych w wielu krajach.  Aktualnie pracuje nad kształtowaniem nanostruktury zaczynów cementowych - tej tematyki dotyczył wykład prof. Guseva, wygłoszony w sali konferencyjnej Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB. Boris Gusev oglądał też nowoczesne laboratoria Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. 

facebook