Dodana: 25 luty 2018 10:33

Zmodyfikowana: 25 luty 2018 10:33

Nowy kierunek w białostockim Zespole Szkół Technicznych

Na podlaskim rynku pracy brakuje techników transportu kolejowego. Dlatego Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku wyszedł naprzeciw oczekiwaniom pracodawców i zamierza otworzyć nowy kierunek.

Ilustracja do artykułu szk8.jpg

- Szkoły ponadgimnazjalne w regionie już od kilku lat nie kształcą młodzieży, która byłaby przygotowana do pracy na kolei. Dotychczasowi pracownicy sukcesywnie odchodzą na emeryturę. Powstała zatem luka pokoleniowa, stąd podjęliśmy współpracę ze spółkami kolejowymi i planujemy otworzyć w naszej szkole nowy kierunek nauczania: technik transportu kolejowego - powiedziała Renata Frankowska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku.

Powstaniem kierunku o profilu kolejarskim zainteresowany jest m.in. białostocki Barter, licencjonowany przewoźnik kolejowy i dystrybutor surowców energetycznych, który już doświadczył trudności z rekrutacją pracowników. Spółka, jako potencjalny pracodawca, zobowiązuje się do pomocy w kształceniu młodych ludzi, w zakresie prowadzonych zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Spółka podpisała już list intencyjny z Zespołem Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku.

Przedsięwzięciu patronują również PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo

- Prowadzimy szereg działań, które mają na celu przygotowanie młodych ludzi do nauki zawodu oraz podjęcia przez nich pracy na kolei. Od 2010 r. współpracujemy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, które kształcą uczniów na kierunkach o profilu kolejowym. Sukcesywnie wzrasta liczba szkół ponadgimnazjalnych z kierunkami kolejowymi, z którymi PLK współpracują w zakresie organizacji praktyk zawodowych, wsparcia dydaktycznego dla nauczycieli oraz wsparcia finansowego dla najlepszych uczniów - informuje Magdalena Janus, z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Spółka współpracuje obecnie z 39 placówkami w całej Polsce w zakresie kształcenia na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku już od września 2018 r. rozpocznie kształcenie na kierunku - technik transportu kolejowego w dwóch kwalifikacjach ”Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów” i ”Planowanie i realizacja przewozów kolejowych” pod patronatem spółek kolejowych działających w województwie podlaskim.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wielotorowo wspomagają edukację przyszłych kolejarzy. PLK prowadzą program stypendialny dla uczniów, organizują praktyki zawodowe dla uczniów oraz zapewniają wsparcie dydaktyczne dla nauczycieli. W trwającym roku szkolnym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A wypłacają stypendia ok. 400 uczniom, a 39 szkół otrzymuje wsparcie merytoryczne - dodaje Magdalena Janus.

*** 

Zespół Szkół Technicznych im. gen. W. Andersa w Białymstoku to jedna z najstarszych szkół w mieście. Przez wiele lat nosiła nazwę Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku. W 2009 r. zmieniła nazwę i wprowadziła kierunki nauczania również żeńskie. Dziś kształci blisko 400 uczniów na kierunkach technicznych: technik technologii drewna, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych. W ofercie ma także kierunki branżowe (dawniej nazywane zawodówkami): stolarz, monter stolarki budowlanej, kierowca mechanik, mechanik pojazdów mechanicznych, operator obrabiarek skrawających, kucharz oraz piekarz.

facebook