Dodana: 14 wrzesień 2015 12:58

Zmodyfikowana: 14 wrzesień 2015 12:58

Młodzież będzie poznawać różnorodność Puszczy Białowieskiej

Wykłady naukowców z uczelni wyższych i instytutów badawczych PAN, warsztaty i zajęcia terenowe z leśnikami oraz poznawanie unikatowych rezerwatów Puszczy Białowieskiej i zbiorów Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN – to program I Młodzieżowej Konferencji Naukowej „Poznaj bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej”.

Ilustracja do artykułu biol.jpg

Weźmie w niej udział ponad setka uczniów z III LO w Białymstoku i Technikum Leśnego w Białowieży. Projekt przygotowali wspólnie Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych - Instytut Kronenberga (inicjator), Wydział Biologiczno–Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białowieski Park Narodowy oraz III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

Cel przedsięwzięcia jest prosty: rozwinąć naukowe pasje uczniów i rozbudzić ich zainteresowanie Puszczą Białowieską jako Światowym Rezerwatem Biosfery. Najpierw, 16 września, w nowym kampusie UwB młodzież weźmie udział w cyklu wykładów naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej, Białowieskiego Parku Narodowego, Instytutu Biologii Ssaków PAN oraz specjalistów z instytucji zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego i gospodarką leśną. Uczniowie zwiedzą też Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Prof. Andrzeja Myrchy. Potem, przez 3 dni od 23 do 25 września, będą mieli zajęcia praktyczne w Białowieskim Parku Narodowym.

Organizatorzy mają nadzieję, że w oparciu o doświadczenia z konferencji uda się przygotować opracowanie metodyczne działań programowych dla uczniów klas biologiczno-chemicznych realizowanych w parkach narodowych i krajobrazowych, a dotyczących zagadnień różnorodności biologicznej.

Inicjatywa została objęta patronatami Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Kuratora Oświaty w Białymstoku.

facebook