Dodana: 7 wrzesień 2015 15:30

Zmodyfikowana: 7 wrzesień 2015 15:30

Mgr Andrzej Branicki z Wydziału Fizyki UwB tegorocznym laureatem Medalu im. Włodzimierza Zonna

Polskie Towarzystwo Astronomiczne uhonorowało mgra Andrzeja Branickiego z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku nagrodą i medalem im. Włodzimierza Zonna „Za popularyzację wiedzy o Wszechświecie”.

Ilustracja do artykułu Andrzej Branicki.jpg

W ten sposób podkreślono wybitne zasługi mgra Branickiego, autora m.in. dwóch książek o astronomii, w popularyzację jednej z najstarszych nauk przyrodniczych. Medal przyznawany jest zwykle jednej osobie w Polsce co dwa lata, podczas zjazdów PTA. Tegoroczna uroczystość wręczenia medalu miała miejsce 7 września w Poznaniu, podczas otwarcia XXXVII Zjazdu PTA.

Mgr Andrzej Branicki był inicjatorem i koordynatorem budowy Obserwatorium Astronomicznego, jakie od blisko 30 lat działa na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Jest też jego opiekunem. W pracowni odbywają się nie tylko zajęcia dla studentów, ale także lekcje astronomii dla uczniów i spotkania popularyzatorskie dla mieszkańców regionu.

O Obserwatorium i jego wyposażeniu można dowiedzieć się więcej odwiedzając stronę Wydziału Fizyki UwB:

http://physics.uwb.edu.pl/wydzial.php?p=172 

Tu także można zobaczyć przykładowe zdjęcia, wykonane przy użyciu sprzętu znajdującego się w pracowni:

http://physics.uwb.edu.pl/wydzial.php?p=173

facebook