Dodana: 13 czerwiec 2016 13:04

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2016 13:04

II miejsce Wydziału Prawa UwB w rankingu wydziałów prawa Rzeczpospolitej 2016

Wśród uczelni publicznych zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, na którym studiuje najwięcej studentów, na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet w Białymstoku jeden z mniejszych ośrodków naukowo badawczych, zwycięzca pierwszej edycji rankingu.

Ilustracja do artykułu wydzial prawa 2.jpg

W V edycji rankingu „Rzeczpospolitej" – wzorem poprzednich – brane były pod uwagę trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Na wszystkich trzech płaszczyznach otrzymaliśmy wysokie noty. Wyróżniająco została oceniona nasza współpraca z zagranicą.

Łączna liczba punktów zdobyta przez Liderów, ukształtowała się następująco: pierwszy Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zdobył 37,2 pkt. na 45 możliwych, drugi – Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – 34,6 pkt., zaś trzeci – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – 32,2 pkt.

W tym roku „Rzeczpospolita” po raz pierwszy przygotowała w porozumieniu z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych – I Ranking Studenckich Poradni Prawnych. Zwyciężyła łódzka klinika porad prawnych, która uzyskała 87 pkt. na 100 możliwych. Nasza Wydziałowa Poradnia Prawna zajęła zaszczytne drugie miejsce, uzyskując 83 pkt.

– O miejscu w rankingu poradni prawnych decydowały cztery kategorie: współczynnik liczby studentów do liczby opiekunów, miejsce klinik w strukturach uczelni, działalność w zgodzie ze standardami określonymi przez Fundację oraz działalność wykraczająca poza podstawowe zadania klinik – mówi Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W działalności dodatkowej punktowane były m.in.: organizacja konferencji poświęconych pomocy prawnej i nauczaniu prawa poprzez praktykę, prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań z praktykami, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacja symulacji rozpraw.

W V Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2016 wzięło udział 15 wydziałów prawa z uczelni publicznych i 9 z niepublicznych. Działalność Studenckich Poradni Prawnych oceniono na 10 uczelniach.

Informacje o wynikach oraz metodologii V rankingu można znaleźć tutaj.


Źródło: fot. Rzeczpospolita Robert Gardziński

facebook