Dodana: 28 lipiec 2015 10:35

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2015 10:35

Grant dla filologa z Uniwersytetu w Białymstoku

Dr Marcin Bajko z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku otrzyma blisko 540 tys. zł na realizację projektu "Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego w czterech tomach: eseje, liryka, publicystyka". Jego projekt doceniono w konkursie „Tradycja” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Ilustracja do artykułu books-584999_1920.jpg

Badania będą realizowane zespołowo. W projekcie biorą udział badacze z UwB, UJ i UKW. Grant będzie realizowany w latach 2016-2019.

Jak mówi dr Marcin Bajko, pomysłodawca i kierownik projektu, twórczość Micińskiego interesuje go od czasów studenckich. To właśnie tego autora dotyczyła najpierw praca magisterska, a potem także doktorska Marcina Bajki.
Dzięki pieniądzom z grantu badacze będą mogli m.in. zbadać archiwalia w Moskwie i Sankt Petersburgu – miejscach, do których podróżował Miciński. 

Jak można przeczytać na stronie MNiSW - „Tradycja” to pierwszy z trzech konkursów ogłoszonych w ramach nowej formuły Narodowego Programu Humanistyki. Została ona wprowadzona przez minister Lenę Kolarską-Bobińską po Okrągłym Stole Humanistyki.

Spośród 520 wniosków nadesłanych na konkurs, dofinansowanie zostało przyznane na realizację 47 projektów badawczych.


Źródło: rzecznik UwB

facebook