Dodana: 6 czerwiec 2018 14:02

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2018 14:03

25 lat minęło... Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej świętuje ćwierć wieku

Przez wiele lat funkcjonował jako Wydział Zarządzania. Został utworzony w 2001 roku w wyniku przekształcenia istniejącego od 1993 roku Instytutu Zarządzania i Marketingu. Obecnie Wydział Inżynierii Zarządzania jest jednym z dwóch największych - pod względem liczby studentów - wydziałów Politechniki Białostockiej. Studia na Wydziale Zarządzania ukończyło dotychczas prawie 16 tysięcy absolwentów. Dziś studiuje tu prawie 1900 osób. To miejsce pracy dla 135 osób skupionych w 8 katedrach i zakładach. Prężnie działa 11 studenckich kół naukowych. Wydział Inżynierii Zarządzania współpracuje z prawie 70 uczelniami zagranicznymi.

Ilustracja do artykułu 25 lat Wydziału Inzynierii Zarząądzania PB (2).png

DZIEKAN Wydziału Inżynierii Zarządzania PB dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. mówi:

Początkowo Wydział prowadził kształcenie przede wszystkim w obszarze nauk społecznych, szczególnie koncentrując się na dziedzinie nauk ekonomicznych. Wobec zapotrzebowania na inżynierów posiadających poszerzoną wiedzę i umiejętności związane m.in. z organizacją procesów produkcyjnych, zarządzaniem zespołem pracowników czy komercjalizacją wytworzonych produktów, Wydział wypełnił lukę w ofercie dydaktycznej poprzez uruchomienie kierunków inżynierskich. Jednocześnie zadbaliśmy o rozwój kadry naukowej i poszerzenie zakresu badań o obszary nauk technicznych.
Obecnie Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Ofertę kształcenia rozszerzyliśmy do 4 kierunków inżynierskich: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria usług oraz inżynieria meblarstwa. Utrzymujemy 2 kierunki ekonomiczne: zarządzanie oraz turystyka i rekreacja. W duchu tych zmian podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy jednostki. Nowa - Wydział Inżynierii Zarządzania - odzwierciedla nasz obecny potencjał i zawiera jednoznaczną identyfikację z uczelnią politechniczną. Oddaje też istotę kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, które łączą wiedzę inżynierską oraz z zakresu organizacji i zarządzania. W 2018 roku Wydział z dumą świętuje jubileusz 25-lecia działalności i otwiera nową kartę historii.      

Jubileusz 25-lecia WIZ rozpoczyna już jutro, 7 czerwca, kiedy zaplanowano Dni Wydziału, Dzień Logistyki, Forum Przedsiębiorców. Najważniejszym punktem jubileuszu będzie piątkowa, 8 czerwca, Konferencja naukowa HORYZONTY ZARZĄDZANIA 4.0.  Uczestnicy dyskutować będą m.in.  o kierunkach rozwoju nauk o zarządzaniu oraz o kompetencjach współczesnego menedżera i inżyniera.

***

25 lat Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej 

7 czerwca 2018 r. (czwartek)  
Dni Wydziału, Dzień Logistyki, Forum Przedsiębiorców, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki

8 czerwca 2018 r. (piątek)
Konferencja naukowa
 HORYZONTY ZARZĄDZANIA 4.0


11:00 - 11:30     Uroczyste rozpoczęcie konferencji, wystąpienia władz Uczelni, Wydziału, regionu

11:30 - 12:00     Wydział Inżynierii Zarządzania 2035 - wizja rozwoju Wydziału - dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. - dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania PB

12:00 - 12:20     Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu - prof. Bogdan Nogalski przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

12:20 - 12:40     Inteligentny rozwój gospodarczy w układzie transnarodowym - doświadczenia projektu GoSmart BSR - dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw. - kierownik Katedry Zarządzania Produkcją, Wydział Inżynierii Zarządzania PB

12:40 - 13:00     Digital Transformation: An Academic Perspective - prof. Dimitris Karagiannis, Faculty of Computer Science, University of Vienna, Austria

13:00 - 13:40     Lunch

 

13:40 -14:00    Kompetencje menedżera i inżyniera 4.0 - wykład wprowadzający - dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. nzw. - kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania, Wydział Inżynierii Zarządzania PB

14:00 - 15:00     Panel dyskusyjny  - prowdzi prof. Joanicjusz Nazarko - dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego
Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach, Wydział Inżynierii Zarządzania PB

   
Wydział Inżynierii Zarządzania w liczbach:
1875 - studentów
135 - pracowników
15 700 - absolwentów
69  - liczb uczelni partnerskich (Wydział ma podpisane umowy z 69 uczelniami z takich krajów jak: Wielka Brytania, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Norwegia, Turcja, Hiszpania, Francja, Grecja, Portugalia, Finlandia, Bułgaria, Włochy, Niemcy, Estonia i Dania. 

Kierunki studiów WIZ
Studia inżynierskie (4 kierunki)
•    logistyka
•    zarządzanie i inżynieria usług
•    zarządzanie i inżynieria produkcji
•    inżynieria meblarstwa
Studia licencjackie (2 kierunki)
•    zarządzanie
•    turystyka i rekreacja
Studia magisterskie (3 kierunki)
•    logistyka
•    zarządzanie i inżynieria produkcji
•    zarządzanie
studia magisterskie angielskojęzyczne
•    logistics,
•    management: smart and innovative business,
•    management:  business relations between the EU and Eurasian countries

studia magisterskie rosyjskojęzyczne
•    Инновационный менеджмент

studia doktoranckie interdyscyplinarne w dyscyplinach:
•    nauki o zarządzaniu
•    inżynieria produkcji

studia podyplomowe (13 kierunków)
•    studia menedżerskie dla inżynierów budownictwa;
•    studia menedżerskie dla inżynierów;
•    zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy;
•    zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
•    coaching w biznesie;
•    menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego;
•    zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bhp;
•    menedżer jakości;
•    lean Management;
•    zarządzanie zasobami ludzkimi;
•    logistyka w biznesie;
•    zarządzanie w budownictwie;
•    komunikacja marketingowa i zarządzanie relacjami z klientami;

facebook