Dodana: 20 październik 2017 09:21

Zmodyfikowana: 20 październik 2017 09:21

15 lat Zmiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce

Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce świętuje jubileusz 15-lecia działalności. Uroczystość połączona z inauguracją roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się w piątek, 20 października.

Ilustracja do artykułu ZWL 04.jpg

Wykład inauguracyjny zatytułowany "Nauka w lesie" wygłosi dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego dr hab. inż. Sławomir Bakier.

Formalnie Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce został utworzony w 2000 roku - wtedy pod nazwą Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem Politechniki Białostockiej w Hajnówce - dzięki wspólnym staraniom Politechniki Białostockiej oraz samorządu hajnowskiego. Inicjatorem powstania Wydziału był ówczesny Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej prof. Bazyli Poskrobko. Wspólnie z dr hab. inż. Elżbietą Malzahn stworzyli Wydział, którego misją było wykorzystanie unikatowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako atutów determinujących zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny północno-wschodniej Polski.

Swoją działalność dydaktyczną Wydział rozpoczął w 2002 roku. W latach 2002-2008 Wydziałem kierowała dr hab. inż. Elżbieta Malzahn prof. PB. W tym okresie Wydział kształcił studentów na kierunku Ochrona środowiska o specjalności Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych.
Od 2008 roku Wydział prowadzi kierunek Leśnictwo, studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne o specjalności Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych. W 2011 roku Senat PB zdecydował o przekształceniu jednostki w Zamiejscowy Wydział Leśny.

Studia na Zamiejscowym Wydziale Leśnym ukończyło dotychczas 616 absolwentów. Obecnie kształci się tu ponad 200 studentów (w tym 75 na studiach stacjonarnych i 128 na studiach niestacjonarnych). Uczą się tu leśnicy głównie z Podlasia, a także z Warmii i Mazur oraz Mazowsza. Głównym atutem ZWL PB są dobrze wyposażone laboratoria badawcze oraz zaplecze naukowe w postaci Puszczy Białowieskiej.

Dwa lata temu Wydział wzbogacił się o nowoczesne Centrum Naukowo-Badawcze. Tu naukowcy mogą m.in. wykorzystywać termowizję do analizy obiektów przyrodniczych oraz fotoeklektory do badania owadów, pozyskiwać substancje lecznicze z roślin i grzybów, a także sprawdzać, jak działalność człowieka wpływa na funkcjonowanie ekosystemów. Znajdą się tam takie laboratoria i pracownie:
1. Laboratorium fotodetekcji i komputerowej analizy obrazu,
2. Laboratorium środowiska leśnego
3. Laboratorium ubocznych produktów leśnych
4. Laboratorium entomologii
5. Pracownia ekstrakcji nadkrytycznej
6. Pracownia genetyki

Obecnie działalność naukowo-badawcza ZWL PB koncentruje się wokół takich problemów jak:
1. Badanie składu chemicznego metabolitów wtórnych w roślinach naczyniowych, grzybach, mszakach i porostach Puszczy Białowieskiej.
2. Określanie aktywności biologicznej ekstraktów z roślin, grzybów, mchów i porostów.
3. Badania możliwości zastosowania preparatów ziołowych w medycynie, weterynarii, farmacji i rolnictwie.
4. Wykorzystanie ubocznych produktów leśnych,
5. Turystyka przyrodnicza i ochrona przyrody,
6. Badania składu chemicznego wód powierzchniowych na terenie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej.

facebook