Dodana: 30 wrzesień 2014 09:28

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2016 14:59

Wygraj staż i indeks w ogólnopolskim konkursie historycznym

Do końca października potrwa internetowa rejestracja szkół ponadgimnazjalnych do konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter cykliczny. Pomysłodawcą i organizatorem inicjatywy jest Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska.

Ogólnopolski konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy historycznej przypadającej na dwie dekady (1970-1990), które są bardzo ważne z punktu widzenia historii Polski oraz Europy środkowo-wschodniej – zauważa Danuta Kobzdej, prezes Fundacji Centrum Solidarności. Liczymy na to, że zarówno ciekawa  formuła  konkursu, jak i atrakcyjne nagrody, zachęcą uczniów do wzięcia w nim udziału.

Szkołę powinien zarejestrować nauczyciel, który potem będzie koordynować przebieg etapu szkolnego. W etapie szkolnym oraz wojewódzkim uczniowie rywalizują ze sobą indywidualnie, rozwiązując test wielokrotnego wyboru. Po zakończeniu eliminacji wojewódzkich troje najlepszych uczniów z każdego regionu stworzy jedną drużynę. W części finałowej zmierzy się 16 trzyosobowych zespołów, które walczyć będą o wygraną. Dwa miesiące przed rozgrywką finałową drużyny wojewódzkie zaproszone zostaną na wizytę studyjną i integracyjną do Gdańska – Miasta Wolności i Solidarności. Finał pierwszej edycji konkursu odbędzie się dnia 4 czerwca 2013 roku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Członkowie zwycięskiej drużyny w nagrodę otrzymają promesę indeksu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, po jednym na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia, Socjologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia) oraz możliwość odbycia miesięcznego, płatnego stażu w instytucji państwowej. Szkoły, których uczniowie będą laureatami I edycji konkursu, uhonorowani zostaną specjalnie ufundowaną na ten cel statuetką wraz z dyplomem, a nauczyciele prowadzący nagrodami rzeczowymi.

Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoje poparcie dla projektu wyraził również Lech Wałęsa, który przyjął rolę honorowego patrona konkursu. Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, a partnerami Instytut Pamięci Narodowej , NSZZ Solidarność oraz Uniwersytet Gdański.

Współorganizatorem konkursu jest Województwo Podlaskie, które przewodniczy również Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Rejestracja szkół potrwa do 31 października. Etap szkolny zostanie zorganizowany jesienią,  27 listopada 2012 roku.

Informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Romanowicz | 509 327 892
m.romanowicz@fcs.org.pl | kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl

facebook