Dodana: 30 wrzesień 2014 09:36

Zmodyfikowana: 30 wrzesień 2014 09:36

Przed nami pierwszy etap konkursu historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii

27 listopada o godzinie 9:00 odbędzie się szkolny etap pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Fundację Centrum Solidarności.

Test będzie miał charakter pytań wielokrotnego wyboru i zostanie przeprowadzony równolegle w całej Polsce w ponad 400 szkołach ponadgimnazjalnych,  które przystąpiły do rywalizacji. Na rozwiązanie testu uczniowie klas pierwszych będą mieli 60 minut. Pytania o różnym stopniu trudności zweryfikują znajomość dwudziestolecia historii najnowszej Polski tj. lat 1970-1990 i pozwolą wyłonić z każdej szkoły dwoje uczniów, którzy wezmą udział w etapie wojewódzkim. Wyniki szkolnego etapu konkursu zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej www.olimpiadasolidarnosci.pl do 17 grudnia 2012 r.

Znaczenie tego przedsięwzięcia podkreśla Przewodniczący Komitetu Merytorycznego przygotowującego materiały egzaminacyjne, prof. Jerzy Eisler. Udział w konkursie Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii jest przejawem kształtowania postaw obywatelskich, zaś angażowanie młodych ludzi w poznawanie historii własnego kraju stanowi niezwykle cenną inicjatywę – twierdzi profesor.

Etap wojewódzki konkursu odbędzie się na przełomie lutego i marca 2013 roku i zakończy indywidualne zmagania uczestników. Z każdego województwa do finału awansuje troje najlepszych uczniów, którzy w ostatnim etapie olimpiady wystąpią jako trzyosobowa wojewódzka drużyna. Uroczysty finał odbędzie się 4 czerwca 2013 roku Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Członkowie zwycięskiej drużyny w nagrodę otrzymają promesę indeksu na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, po jednym na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia, Socjologia (studia stacjonarne pierwszego stopnia) oraz możliwość odbycia miesięcznego, płatnego stażu w instytucji państwowej. Szkoły, których uczniowie będą laureatami pierwszej edycji konkursu, uhonorowani zostaną specjalnie ufundowaną na ten cel statuetką wraz z dyplomem, a nauczyciele prowadzący nagrodami rzeczowymi.

Współorganizatorem  konkursu jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, a  partnerami są: Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ Solidarność oraz Uniwersytet Gdański. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Lech Wałęsa oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy do śledzenia aktualności oraz interaktywnej mapki, dostępnych na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl.

Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Romanowicz | 509 327 892
m.romanowicz@fcs.org.pl | kontakt@olimpiadasolidarnosci.pl
www.olimpiadasolidarnosci.pl

 

facebook