Dodana: 5 grudzień 2013 10:03

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2016 12:12

Harmonogram eliminacji strefowych Przeglądu Małych Form Teatralnych "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi"

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że dostępny jest już harmonogram eliminacji strefowych Przeglądu Małych Form Teatralnych "Dramat i tragedię pozostaw teatrowi".

Przypominamy, że odbędą się one odpowiednio w siedzibie:

  • Suwalskiego Ośrodka Kultury dla gimnazjów z rejonu suwalskiego, 18 marca 2013 r. (ul. Noniewicza 71, Suwałki),
  • Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku dla gimnazjów z rejonu białostockiego, 19-20 marca 2013 r. (ul. Warszawska 79A, Białystok),
  • Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży dla gimnazjów z rejonu łomżyńskiego, 21 marca 2013 r. (ul. Wojska Polskiego 3, Łomża).

Szczegóły

Celem Przeglądu jest stworzenie w środowisku młodzieży skutecznych mechanizmów obronnych wobec negatywnych zjawisk społecznych występujących w ich lokalnym środowisku, promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego – wolnych od używek, agresywnych i ryzykownych zachowań, ograniczenie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, pobudzenie aktywności rodziców i wychowawców szkół gimnazjalnych oraz integracja środowiska lokalnego.

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji - tel. (85) 66 54 536.

 

Patroni medialni:

 

facebook