Dodana: 11 wrzesień 2017 15:26

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2017 15:44

Województwo Podlaskie na Astana Expo 2017. Podsumowanie wizyty

Od 5 do 8 września br. delegacja województwa podlaskiego z marszałkiem Jerzym Leszczyńskim na czele brała udział w Astana Expo 2017 w Kazachstanie. Motywem przewodnim Targów była „energia przyszłości”. Poszczególne państwa prezentowały swoje podejście do kwestii związanych z wytwarzaniem energii i ekologią. Zdaniem wielu uczestników najbardziej okazałą wystawę zaprezentował gospodarz targów-Kazachstan.

Ilustracja do artykułu Wystąpienie Marszałka na Forum Regionów.jpg

W podlaskiej delegacji znalazły się firmy z regionu, pracownicy departamentów urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnych za promocję regionu i obsługę inwestorów oraz przedstawiciele Klastra Obróbki Metalu zrzeszającego ponad 90 firm z Polski północno-wschodniej.
Równolegle, w odległej od Astany o prawie 1000 km Ałmacie, przebywały podlaskie firmy skupione we wschodnim Klastrze Budowlanym, biorące udział w targach  budowlanych Kazbuild. 

Delegacja UMWP i podlaskich przedsiębiorców uczestniczyła w spotkaniu B2B z udziałem kazachstańskich firm, organizacji polonijnych oraz dziennikarzy z Kazachstanu.
Rozmawiano o możliwościach współpracy gospodarczej, uwarunkowaniach prawnych i instytucjonalnych związanych z prowadzeniem wymiany handlowej i realizacji inwestycji.
Kanwą rozmów były możliwości, które stwarzają dynamiczny rozwój gospodarczy Polski i Kazachstanu oraz „Nowy Jedwabny Szlak”, przedsięwzięcie logistyczne realizowane wspólnie przez Chiny i Kazachstan.
Ważnym elementem spotkania była konferencja prasowa z udziałem kazachstańskich mediów, podczas której Marszałek Województwa Podlaskiego przedstawił podstawowe informacje o naszym regionie oraz ofertę gospodarczą województwa.

Marszałek Jerzy Leszczyński i przedstawiciele firm z Podlasia wzięli udział w spotkaniach biznesowych z kazachstańskimi przedsiębiorcami, zorganizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Była to także okazja do rozmów  Jerzego Leszczyńskiego z Prezesem Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo Przemysłowej i szefami („akimami”) administracji kazachstańskich regionów.
Na Forum Regionów marszałek Jerzy Leszczyński  zaprezentował potencjał województwa podlaskiego i możliwości współpracy gospodarczej. Kolejnym punktem wizyty był udział delegacji naszego województwa w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym z udziałem Nursułtana Nazarbajewa, Prezydenta Republiki Kazachstanu i Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicieli ministerstw, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców z obu krajów.
W Forum uczestniczyło 250 firm z Polski i z Kazachstanu

Marszałek Jerzy Leszczyński i członkowie delegacji wzięli również udział w Polskim Dniu Narodowym na Astana Expo 2017, zapoznali się także z ofertą poszczególnych państw obecnych na targach. 

źródło: Dep. Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP

 

facebook