Dodana: 2 kwiecień 2017 11:07

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2017 11:17

Wystawa prac Małgorzaty Dmitruk w Mińsku

Małpi Gaj i inne historie to tytuł wystawy Małgorzaty Dmitruk, którą można oglądać do 15 kwietnia br. w Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej w Mińsku. Organizatorami przedsięwzięcia są Instytut Polski w Mińsku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Ekspozycję tworzą obrazy na płótnie oraz cykle graficzne: Małpi Gaj, Trylogia, Kochać, Zapisek. Miejsce wydarzenia nie było przypadkowe. To właśnie w Mińsku w 1993 r. Małgorzata Dmitruk rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, kontynuując je od 1995 r. na warszawskiej ASP, gdzie w 1999 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem.

Urodzona w Bielsku Podlaskim artystka wielokrotnie podkreślała, że jej twórczość wyrasta z doświadczeń szczęśliwego dzieciństwa, przeżywanego na Białostocczyźnie. Podobnie było podczas mińskiego wernisażu, kiedy licznie zgromadzonej publiczności mówiła: Białostocczyzna jest dla mnie punktem wyjścia, nieustannie odnajduję w niej inspirację. Podlasie zawsze było silnie obecne w moich pracach i zapewne zawsze będzie.

Obecny na wernisażu Profesor Andrzej Strumiłło analizując twórczość Małgorzaty Dmitruk pisał: W jej pracach metropolia spotyka się z wsią, nowoczesność z dniem wczorajszym, powszechne z osobistym[…]. W jej pracach dominuje uśmiech i zrozumienie losu bliźniego i sąsiedztwa.

O tym, że twórczość Małgorzaty Dmitruk wpisuje się w program promocji województwa podlaskiego przekonywała Magdalena Łyżnicka-Sanczenko, Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP: Jest do doskonała okazja do promocji Podlaskiego i osób, które pochodzą z naszego regionu, których twórczość jest przesiąknięta charakterem naszego województwa. Ale Małgorzata Dmitruk to artystka, która promuje nie tylko województwo podlaskie, lecz całą Polskę.

Unikalna sztuka Małgorzaty Dmitruk skłaniała zebranych do bliższego poznania Podlaskiego. Umożliwiały to m.in. materiały promocyjne, wśród których znajdowały się wydawnictwa prezentujące ofertę turystyczną oraz bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu. Oprócz strawy duchowej zgromadzeni mogli spróbować podlaskich specjałów kulinarnych.

***

Małgorzata Dmitruk

Urodziła się w 1974 r. w Bielsku Podlaskim na Białostocczyźnie. W 1993 r. rozpoczęła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku na Białorusi. W latach 1995-1999 kontynuowała studia na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1999 r. w pracowni prof. Władysława Winieckiego. Aneks malarski w pracowni prof. Adama Styki. Od 1995 r. pracuje w eksperymentalnej pracowni w Mińsku na Białorusi, prowadzonej przez Dmitrija Vasilevica Malatkova. Zajmuje się grafiką, malarstwem, rysunkiem, ilustracją, książką artystyczną, tkaniną unikatową, obiektem, projektowaniem ubioru, scenografią, instalacją.

W latach 2002 – 2014 pracowała jako asystent (od 2011 jako adiunkt) w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. W 2007 r. uzyskała tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.

Od 2014 r. prowadzi Pracownię Druku Wypukłego i Wklęsłego w Katedrze Rysunku i Malarstwa na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP.

W 2000 i 2001 r. otrzymała Nagrodę Roku - Grand Prix konkursu "Grafika Warszawska". W 2006 r. otrzymała Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie im. Daniela Chodowieckiego w Gdańsku. W 2008 r. została Laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska". Pokazywała swoje prace na ok. 50 wystawach indywidualnych w Polsce (m.in. w Bielsku Podlaskim, Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Kazimierzu Dolnym, Bochni, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku) oraz zagranicą (m.in. w Niemczech, Bułgarii, Francji, Holandii, Białorusi, Litwie, Ukrainie,  Bośni i Hercegowinie, Norwegii, Rumunii, Mołdawii, Rosji, Czechach, Słowacji, Libanie, Japonii, Hiszpanii, Włoszech). Prezentowała swoje prace na ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Państwowego Muzeum w Białymstoku (Oddział w Bielsku Podlaskim), w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej "Dom Praczki" w Kielcach, w warszawskiej Galerii Test, w Muzeum Mirawoj Pogrebalnoj Kultury w Nowosybirsku w Rosji, w Muzeum Nonkonformizmu w Sankt Petersburgu w Rosji, w Muzeum Narodowym w Mińsku na Białorusi, w Muzeum Książki w Łodzi, w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

facebook