Dodana: 5 czerwiec 2017 09:57

Zmodyfikowana: 5 czerwiec 2017 10:03

Wizyta samorządowców z Województwa Podlaskiego w Brukseli

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2017 r. Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli zorganizowało wizytę studyjną „Wspólna Polityka Rolna UE. Wdrażanie LEADER – RLKS”. Uczestnikami wizyty byli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Stefan Krajewski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 2-14965712777.JPG

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz jednostki wspierającej FARNET. Samorządowcy mieli okazję do wymiany doświadczeń we wdrażaniu PROW w latach 2014 – 2020 w Polsce i UE, dowiedzieć się jaki jest stan zaawansowania programowania i wdrażania programu LEADER – RLKS w obecnej perspektywie finansowej oraz jaka jest wizja Komisji w sprawie przyszłości programu LEADER – RLKS.

Ponadto rozmawiano na temat promocji i wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nie tylko na obszarach wiejskich, ale także miejskich i obszarach rybackich. Wiele miejsca poświęcono szczegółowym kwestiom związanym z wdrażaniem, audytem i nieprawidłowościami w ramach LEADER/RLKS, uproszczeniom w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz wykorzystaniu nowych technologii w rolnictwie.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielem Flamandzkiej Agencji Rządowej, który przedstawił przykłady dobrych praktyk wdrażania RLKS w Belgii. Podczas spotkania z przedstawicielem Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestnicy wizyty mieli okazję omówić szczegółowo możliwości wynikające ze współpracy międzynarodowej w ramach LEADER.

Uczestnicy wizyty studyjnej złożyli też wizytę w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE, gdzie spotkali się z Kierownikiem Referatu ds. Rybactwa, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Radcą w Wydziale ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rzecznikiem prasowym w celu dyskusji na temat związane z żeglugą śródlądowa i wspólną polityką rybołówstwa oraz modernizacją i uproszczeniami wspólnej polityki rolnej po 2020 r.

Delegacja Województwa Podlaskiego spotkała się także z pracownikami COPA-COGECA, europejskiej organizacji zrzeszającej rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze. Podczas spotkania dyskutowano głównie nad treścią stanowiska w sprawie przyszłości polityki rozwoju obszarów, które przyjęte zostało przez COPA-COGECA.

Uczestnicy mieli też okazję spotkać się z posłami Parlamentu Europejskiego panem Czesławem Siekierskim, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego oraz Jarosławem Kalinowskim członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, którymi omawiano kwestie związane z bieżącymi działaniami Parlamentu Europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań i problemów w sektorze rolno-spożywczym oraz wpływie umowy CETA na sektor rolno-żywnościowy w Unii Europejskiej.

Za: http://www.podlaskie.eu/aktualnosci/wizyta-samorzadowcow-z-wojewodztwa-podlaskiego-w-brukseli

facebook