Dodana: 1 październik 2018 22:43

Zmodyfikowana: 2 październik 2018 09:14

Jean-Pierre Morin laureatem Honorowej Odznaki Województwa Podlaskiego

Animator, nauczyciel, którego powołaniem jest praca na rzecz młodzieży, osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Miłośnik koni i popularyzator sztuki jeździeckiej. Od dwudziestu lat działa na rzecz współpracy województwa podlaskiego i Regionu Burgundii – Franche Comte. Realizuje projekty z zakresu turystyki, rozwoju lokalnego i kształcenia zawodowego młodzieży m.in. z powiatami białostockim, sokólskim i grajewskim - Jean-Pierre’a Morin został laureatem Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego. Uroczysta dekoracja odbyła się 1 października br., a Odznakę wręczył Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Ilustracja do artykułu odznaka honorowa 06.JPG

- To dla mnie zaszczyt i przyjemność, że mogłem wręczyć naszemu drogiemu gościowi, panu Jean Pierrowi Morin, szefowi Stowarzyszenie Les Campanettes, Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego - mówił marszałek Jerzy Leszczyński - Współpraca międzynarodowa województwa podlaskiego to nie tylko spotkania na wysokim szczeblu, to przede wszystkim wieloletnie relacje międzyludzkie, które dają najlepszą podwalinę do realizacji wspólnych projektów i współdziałania na rzecz lokalnych społeczności. To realna realizacja idei międzyregionalnej kooperacji w wymiarze europejskim. I za to, że tę ideę realizujecie składam serdeczne podziękowania. Korzystając z okazji chciałbym przekazać serdeczne gratulacje również od moich poprzedników, którzy wspierali tą współpracę.


- Bardzo dziękuję za to wspaniałe odznaczenie. Francja i Polska są w moim sercu – mówił wzruszony Jean Pierr Morin odbierając Odznakę – Kiedyś jeden z moich polskich znajomych powiedział, że w połowie jestem Francuzem, a w połowie Polakiem - bo mówię jak Francuz, ale pracuję tak jak Polak. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to ogromne wyróżnienie.

Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP Magdalena Łyżnicka-Sanczenko przypomniała o niektórych z wielu działalności Jean-Pierre’a Morin na rzecz rozwoju współpracy województwa podlaskiego i Regionu Burgundii – Franche Comte

Jean-Pierre Morin swoją przygodę z Polską rozpoczął w 1998 roku podejmując współpracę z władzami byłego Województwa Suwalskiego, jako zwycięzca konkursu wiedzy o Polsce organizowanego przez Fundację Francja-Polska w Warszawie.

 

Od tamtego czasu jest inicjatorem i koordynatorem działań z zakresu współpracy pomiędzy samorządami Województwa Podlaskiego wszystkich szczebli a obecnym Regionem Burgundii-Franche Comté.

 

Celem tej współpracy było i pozostaje m.in.: sprzyjanie rozwojowi lokalnemu, kształcenie młodzieży w zakresie turystyki aktywnej, przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz zwalczanie bezrobocia w środowisku wiejskim.

 

Na przestrzeni ostatnich 20 lat Jean-Pierre Morin wraz z polskimi i francuskimi partnerami zrealizował szereg projektów dot. rozwoju lokalnego takich jak: szkolenia animatorów z zakresu turystyki aktywnej, dostosowywanie szlaków turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, staży zawodowych dla młodzieży.

 

Inicjatywy te realizowane były m.in. z Powiatem Suwalskim, Powiatem Białostockim, Powiatem Grajewskim, a także Lokalną Grupą Działania Puszcza Knyszyńska.

 

Ponadto w latach 2001 – 2014, jako Dyrektor Stowarzyszenia AEP Les Campanettes prowadził intensywną współpracę z nieistniejącym już Zespołem Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu (przekształconym później w Centrum Edukacji, które funkcjonowało do 2014 r.). To właśnie uczniowie tej szkoły, z klasy o profilu „hodowca koni” wielokrotnie wyjeżdżali na kilkutygodniowe praktyki i staże do Francji, gdzie zdobywali nowe umiejętności i kwalifikacje uznawane w Unii Europejskiej.

 

Obecnie Jean-Pierre Morin prowadzi współpracę z Powiatem Białostockim, Zespołem Szkół w Niećkowie w Powiecie Grajewskim oraz Zespołem Szkół Mechanizacji im. Stefana Czarneckiego w Łapach (organizował m.in. wyjazdy na praktyki hotelarsko-gastronomiczne dla uczniów tej szkoły do Cuisery we Francji). Projekty współpracy były realizowane głównie z programów Leonardo Da Vinci, Młodzież w Działaniu, Erasmus+, Leader i Leader +.

 

Wśród największych przedsięwzięć, których Jean-Pierre Morin był inicjatorem i koordynatorem ze strony francuskiej należy wymienić budowę i utworzenie „Regionalnego Centrum Kształcenia w zakresie turystyki aktywnej” przy Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu, które następnie zostało przekształcone w POSiR Bukowisko. Dzięki jego staraniom projekt ten uzyskał m.in. wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Francuskiej.

 

Prawdziwym powołaniem Jean-Pierre’a Morin jest praca na rzecz młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Doceniło to Ministerstwo Młodzieży i Sportu Republiki Francuskiej odznaczając go srebrnym medalem za zasługi w zakresie edukacji młodzieży.

 

Przez długie lata Jean-Pierre Morin pełnił funkcję Dyrektora Stowarzyszenia AEP Les Campanettes - Ośrodka sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Departamencie Saône-et-Loire we Francji.

 

Obecnie jest doradcą do spraw edukacji (DECEP) i nauczycielem sportu (jeździectwo, jazda konna w terenie i hipoterapia, narciarstwo alpejskie, kajakarstwo), szkoleniowcem animatorów pracy z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. Jest niekwestionowanym autorytetem, cieszącym się szacunkiem zarówno najbliższego środowiska, jak i partnerów współpracy tak po stronie polskiej, jak i francuskiej.

 

oprac.ak
fot.Wojciech Oksztol

facebook