Dodana: 6 luty 2008 09:16

Zmodyfikowana: 6 luty 2008 09:16

Z natury mamy więcej niż wiemy (Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o.)Niewiele jest zakątków , których bogactwo natury  uchroniono przed wpływem cywilizacji , gdzie nie tylko naturalne piękno zostało odkryte.
  
W roku 1959 podczas wierceń geologicznych na rzece Narewka w okolicach miejscowości Lewkowo natrafiono na złoża iłów wielowarstwowych pochodzenia zastoinowego o znacznej plastyczności.

Odkryte złoża okazały się być skarbem, źródłem pozyskania doskonałego surowca do wytwarzania wyrobów ceramicznych. Następstwem tego było rozpoczęcie budowy zakładu produkcyjnego wytwarzającego początkowo rurki drenarskie oraz niektóre rodzaje cegieł, a w późniejszym okresie szeroką gamę wyrobów ceramiki budowlanej, pozwalającą na wybudowania nie tylko kompletnego domu ale i zrealizowanie najśmielszych zamierzeń architektonicznych.Bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Lackiej będącej przepiękną odnogą Puszczy Białowieskiej, wijąca się wśród dzikiej „zieloności” rzeka Narewka nadają temu regionowi niepowtarzalny klimat, będąc cudownym miejscem na zamieszkanie i miejsce pracy Właśnie dzięki  zlokalizowaniu Ceramiki Budowlanej Lewkowo w tak niepowtarzalnym otoczeniu lokalna społeczność jest dumna z faktu że uczestniczy w tworzeniu produktu, który powstaje z ich rodzimej ziemi, w produkcji którego mają  zaszczyt uczestniczyć.

facebook