Dodana: 18 styczeń 2007 13:15

Zmodyfikowana: 18 styczeń 2007 13:15

Ścieżki rowerowe w Suwałkach i okolicy (Miejska Dyrekcja Inwestycji)System ścieżek rowerowych wybudowano w ramach projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacniu konkurencyjności regionów”, współfinansowanego ze środków ZPORR 2004-2006 w terminie: 15.02-30.11.2006 r. Zrealizowany system ścieżek przebiega przez miasto Suwałki, otulinę Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego - kluczowe atrakcje turystyczne regionu. Ścieżkom rowerowym towarzyszy infrastruktura turystyczna.

W ramach projektu powstało 36 293 m2 nowych ścieżek rowerowych oraz zmodernizowano 28 090 m2 już istniejących. Zbudowano 2 kładki na rzece Czarna Hańcza oraz budynek na plaży nad zalewem „Arkadia" o powierzchni użytkowej 222,7 m2. Zmodernizowano pomost na zalewie „Arkadia" o powierzchni: 411 m2. Wykonano oświetlenie ścieżek, oraz wydzielono miejsca do odpoczynku wyposażone w ławki, stojaki do rowerów i infrastrukturę turystyczną. Zrealizowane ścieżki wkomponowane są w docelową sieć ścieżek w mieście określaną „Koncepcją dróg rowerowych w Suwałkach" oraz w „Zintegrowaną sieć tras rowerowych Suwalszczyzny". Ścieżki w większości swojego przebiegu wykonane są z kostki betonowej. Na całej długości ścieżki są oznakowane. Ścieżki spełniają obowiązujące standardy i normatywy dotyczące ruchu rowerowego i pieszego. Wybudowany system ścieżek rowerowych służy rozwojowi aktywnych form wypoczynku i rekreacji, zwiększając znaczenie turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy regionu z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

facebook