Dodana: 7 luty 2007 11:01

Zmodyfikowana: 7 luty 2007 11:01

Podlaska Marka Roku 2005

4 września - podczas obchodów 492. Urodzin Województwa Podlaskiego oficjalnie ogłoszono II edycję konkursu Podlaska Marka Roku.  

Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie produktów, miejsc lub przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem podlaskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania.

Tytuł „Podlaskiej Marki Roku 2005” przyznawany będzie – jak w roku ubiegłym -w trzech kategoriach: SMAK ROKU, MIEJSCE ROKU i POMYSŁ ROKU.

Do udziału w konkursie mogą zgłosić się wszyscy mieszkańcy województwa podlaskiego oraz wszystkie podmioty działające na terenie naszego regionu. Mogą to więc być m.in. osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje i stowarzyszenia.

                             " target="_blank">
 
Podlaskie Marki Roku wskaże Kapituła powołana przez Marszałka Województwa. W jej skład wejdą osoby zaufania publicznego, specjaliści do spraw gospodarki, specjaliści z dziedziny jakości oraz marketingu, przedstawiciele świata kultury, specjaliści do spraw turystyki oraz przedstawiciele lokalnych mediów lub inne zaproszone przez organizatora osoby.

Do konkursu można zgłaszać własne produkty lub produkty innych, zgłaszane przez konsumentów. Warunkiem przystąpienia jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej oraz w przypadku zgłoszenia produktu przez konsumentów zgodę wytwórcy – producenta określonego produktu. O tytuł „Podlaskiej Marki Roku” mogą ubiegać się maksymalnie dwa produkty zgłoszone przez jednego wytwórcę.

Zwycięzcy wszystkich trzech kategorii konkursowych otrzymają statuetkę „Liść dębu” oraz możliwość promocji na portalu „Wrota Podlasia”. Natomiast laureatom drugiego i trzeciego miejsca zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.  

      
Konkurs składać się będzie z trzech etapów. Pierwszym będzie rejestracja produktów polegająca na wypełnieniu formularza i dołączeniu wymaganej dokumentacji. Po zakwalifikowaniu produktów do uczestnictwa w II edycji konkursu „Podlaska Marka Roku” przeprowadzona zostanie akcja promocyjna polegająca na publikowaniu – w portalu „Wrota Podlasia” - wykazu produktów biorących udział w konkursie.

Przez cały okres trwania akcji promocyjnej prowadzone będzie głosowanie, w wyniku którego wyłonieni zostaną Laureaci  plebiscytu internetowego  w kategoriach: SMAK, MIEJSCE, POMYSŁ – Nagrody Podlaskich Konsumentów.

Kapituła dokona ostatecznych obliczeń głosów oddanych za pośrednictwem portalu i przyzna nominacje do wyróżnień „Najpopularniejszy Produkt Podlaski – Nagroda Podlaskich Konsumentów” w każdej z trzech kategorii.

Z kolei spośród wszystkich dopuszczonych do udziału w Konkursie podmiotów Kapituła dokona wyboru laureatów nagród głównych: „ Podlaska Marka Roku 2005” w kategorii POMYSŁ, SMAK, MIEJSCE.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na specjalnej gali z udziałem mediów, przedstawicieli władz regionu, organizacji gospodarczych, uczestników i innych gości.

Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Podlaskiego, zaś realizacją zajmuje się Biuro Informacji i Promocji Województwa. Współorganizatorem Gali „Podlaska Marka Roku 2005”  jest Polskie Radio Białystok,  Partnerem kampanii jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Patronat medialny:

Polskie Radio Białystok,

 ,

 TVP3 Białystok.

Patronem kampanii "Czas naPodlaskie" jest:

 Bank Gospodarstwa Krajowego

facebook