Dodana: 5 maj 2014 12:22

Zmodyfikowana: 5 maj 2014 12:22

Łomża. Startuje realizacja budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

Na terenie miasta Łomża oraz powiatu łomżyńskiego, podobnie jak w całym województwie podlaskim, realizowany jest proces budowy regionalnej sieci światłowodowej. Po rocznym okresie projektowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, wykonawcy przystąpili do fizycznej realizacji inwestycji.

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej jest największym projektem telekomunikacyjnym finansowanym z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Celem projektu jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa podlaskiego. W rezultacie realizacji Projektu powstanie infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach, które dotychczas były uważane przez operatorów za nieopłacalne (tzw. białe plamy).

Wykonawcą sieci w obszarze inwestycyjnym H, wyłonionym w drodze przetargu, jest konsorcjum firm KT Corporation - Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., Daewoo International Corporation oraz Biatel Telekomunikacja S.A. Wartość podpisanej umowy to 23 339 606,22 zł brutto i w ramach jej realizacji powstaną 22 węzły dystrybucyjne i ponad 234 km sieci światłowodowej. 

Oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych na terenie obszaru inwestycyjnego H - Łomża odbyło się w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, 30 kwietnia o godzinie 13:00. Podczas spotkania zaprezentowano pomieszczenie dedykowane na węzeł szkieletowy oraz dokonano krótkiej prezentacji realizowanej inwestycji przez Członka Zarządu Województwa Podlaskiego – Jacka Piorunka.

Po spotkaniu w siedzibie WORD, przy ul. Wojska Polskiego 136 A, wykonawca Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. zaprezentował proces budowlany w postaci przewiertu sterowanego pod wiązką kabli i jezdnią ul. Wojska Polskiego, jak również przecisk hydrauliczny na długości 4 m, przy użyciu specjalistycznych maszyn. Prezentowane były również wykopy stanowiskowe i liniowe przy użyciu 2 mikrokoparek. 

Do wzięcia udziału w spotkaniu i prezentacji zostali zaproszeni:
1. Lech Marek Szabłowski, Starosta Powiatu Łomżyńskiego
2. Mieczysław Leon Czerniawski, Prezydent Miasta Łomża
3. Józef Piątek, burmistrz Miasta Nowogród
4. Krzysztof Ryszard Moenke, burmistrz Miasta Jedwabne
5. Jacek Albin Nowakowski, wójt Gminy Łomża
6. Jerzy Wróblewski, wójt Gminy Miastkowo
7. Edward Łada, wójt Gminy Piątnica
8. Kazimierz Ramotowski, wójt Gminy Przytuły
9. Rafał Pstrągowski, wójt Gminy Śniadowo
10. Zbigniew Sokołowski, wójt Gminy Wizna
11. Zenon Białobrzeski, wójt Gminy Zbójna
12. Mieczysław Bagiński, radny Sejmiku WP
13. Marek Adam Komorowski, radny Sejmiku WP
14. Robert Łada, radny Sejmiku WP
15. Marek Olbryś, radny Sejmiku WP
16. Andrzej Karwowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Łomży
facebook