Dodana: 21 maj 2014 13:08

Zmodyfikowana: 21 maj 2014 13:08

Budowa szerokopasmowego internetu w Sokółce

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce rozpoczęły się dziś prace budowlane w ramach budowy szerokopasmowego internetu. Inwestycja jest warta prawie 19 mln złotych. Symbolicznego rozpoczęcia inwestycji dokonał Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko.

W Sokółce oraz powiatach sokólskim i augustowskim, podobnie jak w całym województwie podlaskim, realizowany jest proces budowy regionalnej sieci światłowodowej. Po rocznym okresie projektowania Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, Wykonawcy przystąpili do fizycznej realizacji inwestycji.

Projekt SSPW – województwo podlaskie zakłada wybudowanie prawie 1900 km linii światłowodowej. Sieć ta będzie rozłożona na 8 węzłach szkieletowych wokół całego województwa, a jej zasięgiem oddziaływania objętych zostanie 173 miejscowości, gdzie zostaną zlokalizowane węzły dystrybucyjne. Oprócz kontraktów na budowę sieci wyłoniony zostanie
w drodze przetargu operator infrastruktury, którego zadaniem będzie wyposażenie sieci w niezbędny dla funkcjonowania sprzęt aktywny oraz świadczeniem hurtowych usług operatorskich dla operatorów dostępowych. W ramach projektu realizowany będzie komponent szkoleniowy, w ramach którego zostanie przeszkolonych ok. 1324 osób wykluczonych cyfrowo na terenie województwa podlaskiego oraz komponent promocyjny projektu.

Projekt zakłada lokalizację sieci w pasach drogowych dróg publicznych. Według wstępnych założeń udział poszczególnych rodzajów dróg w projekcie wygląda następująco:

drogi powiatowe  47% ;
drogi wojewódzkie 26% ;
drogi krajowe  18% ;
drogi gminne  9%

długości całej sieci. W trakcie projektowania dokonuje się korekty tych założeń. Faktyczny udział procentowy będzie znany po zakończeniu procesu projektowania, który w miesiącu maju br przekroczył 30 % zaawansowania.

Całość inwestycji realizowana jest w 8 częściach nazwanych obszarami inwestycyjnymi. Obszary te skupione są wokół 8 węzłów szkieletowych.

Obszar inwestycyjny E obejmuje głównie powiat sokólski. Swym zasięgiem zahacza też o południowe obszary powiatu augustowskiego oraz w bardzo minimalnym zakresie (jeden węzeł dystrybucyjny) w powiat białostocki.
 
Zakładana długość sieci wg.  programu funkcjonalno użytkowego wynosiła 202,1 km. Faktyczna zaprojektowano 207,8 km w tym prawie 70 km tak zwanych  rozwiązań alternatywnych polegających na wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury (rurociąg HAWE). W obszarze zlokalizowano 18 węzłów.  1 szkieletowy w Sokółce oraz 17 węzłów dystrybucyjnych.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę – hiszpańską firmę Aldesa. Wartość podpisanego kontraktu na budowę sieci w tym obszarze wynosi: 18 991 208 PLN.
 

facebook