Dodana: 12 październik 2012 08:58

Zmodyfikowana: 12 październik 2012 08:58

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy do udziału w "Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Białystok 2012".

Jego celem jest konfrontacja dorobku artystycznego teatrów szkolnych, stwarzanie możliwości wymiany myśli i doświadczeń nauczycieli instruktorów oraz wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw, twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru oraz form wyrazu artystycznego.

W imprezie mogą uczestniczyć zespoły żywego planu skupiające dzieci i młodzież uprawiające różne formy teatralne, np.: inscenizacje tekstów literackich, małe formy dramatyczne, teatry poezji i publicystyki, widowiska słowno-muzyczne (niezależnie od konwencji np. historyczne, folklorystyczne itp.), kabarety czy teatry piosenki i ruchu.

Przy doborze repertuaru i jego opracowaniu teatralnym (tworzenie scenariusza, scenografia, reżyseria, muzyka, ruch) należy kierować się zarówno wysokimi walorami artystycznymi i wychowawczymi utworów, jak i własną inwencją artystyczną oraz możliwościami wykonawczymi zespołu.

Scenografia widowiska nie może zawierać dużych elementów oraz takich, które wymagają specjalnych warunków technicznych do ich montowania i wykorzystania.

Czas trwania prezentowanego programu (spektaklu) nie może przekroczyć 30 minut. Grupy teatralne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięcej (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzieżowej (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne). O przynależności zespołu do właściwej kategorii wiekowej decyduje procentowy udział dzieci lub młodzieży w zespole.

Zgłoszenia zespołów do udziału w Forum Teatrów (wzór zgłoszenia poniżej) należy przesyłać zgodnie z poprzednim podziałem administracyjnym, tj. dawne województwo białostockie i łomżyńskie do MDK w Białymstoku, a dawne województwo suwalskie do MDK w Suwałkach w terminie do 29 października 2012 roku (decyduje data wpływu) na adres:

  • Białystok - Młodzieżowy Dom Kultury, 15-201 Białystok, ul. Warszawska 79A (kontakt z Małgorzatą Domalewską, tel. 85 732 79 49);
  • Suwałki - Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach, 16-400 Suwałki,
    ul. Noniewicza 42 (kontakt z Mirosławą Krymską, tel. 87 566 27 44 lub
    669 497 333).

Harmonogram występów zespołów zgłoszonych do konkursu zostanie zamieszczony na stronach internetowych: www.mdk.bialystok.pl i http://mdk.suwalki.pl/ oraz przesłany na Państwa adres mailowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów MDK w Białymstoku 85 732 79 49 oraz MDK w Suwałkach 87 566 27 44.

Regulamin

Karta zgłoszenia

facebook