Dodana: 23 listopad 2012 13:54

Zmodyfikowana: 23 listopad 2012 13:54

Internet pod nowym asfaltem

W poniedziałek, 19 listopada 2012 roku,  w Dubinach zostały oddane do użytku dwa odcinki wyremontowanych dróg wojewódzkich Nowosady – Hajnówka oraz Zwodzieckie – Nowosady wraz z kanałem technologicznym. Stanowi on pierwszy fragment infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej w województwie podlaskim. 

- Ogromnie się cieszę, że udało się tak skoordynować prace, że ten kanał technologiczny dla położenia światłowodu połączono z projektem drogowym. (...) Jest to pierwszy kanał w nie tylko naszym województwie, ale w całej Polsce Wschodniej. Jestem przekonany, że w 2015 roku doprowadzimy do szczęśliwego finału i mieszkańcy będą mieli ten luksus, że będą mogli korzytać z internetu szerokopasmowego w sposób nieograniczony. - podkreślał marszałek Jarosław Dworzański.

Remont 6,2 km dróg kosztował ponad 28 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło prawie 25 mln zł. Jezdnia została poszerzona, jej nawierzchnia wzmocniona, wykonano pobocza, zjazdy, zatoki i pętle autobusowe, skorygowano łuki. Przebudowano skrzyżowania, wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe kanalizację deszczową. Inwestycja zdecydowanie poprawiła warunki i bezpieczeństwo na drodze.

Podczas tej inwestycji Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał również kanał technologiczny o długości 5,612 km. To część projektu zakładającego stworzenie w Polsce Wschodniej sieci szerokopasmowej. W ramach tej inwestycji – w trakcie budowy oraz przebudowy dróg wojewódzkich – powstanie ponad 100 km kanałów teletechnicznych, a łącznie w województwie podlaskim  będzie ich ponad 1800 km oraz 181 węzłów sieci. Znacznie zwiększy się dostępność do usług szerokopasmowych w naszym regionie.

Realizacja projektu w naszym województwie ma kosztować około 250 milionów złotych, dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie około 174 miliony złotych. Sieć ma powstać do końca września 2015 roku.

facebook